Al-Hawsawi nie uzyskał statusu pokrzywdzonego
poniedziałek, 14 kwietnia 2014 12:18
Prokuratura Apelacyjna w Krakowie odmówiła przyznania statusu pokrzywdzonego Al-Hawsawiemu w postępowaniu w sprawie istnienia tajnego ośrodka CIA na terytorium Polski. Al-Hawsawi złożył zawiadomienie, że był przetrzymywany i torturowany w Polsce. Jego pełnomocnik adw. Bogumił Zygmont zapowiedział, że złoży zażalenie od podjętej przez prokuraturę decyzji.
Aktualnie trzy osoby posiadają status pokrzywdzonego w śledztwie – Abu Zubayda, Al Nashiri i bin Attash. Przebywają oni w bazie Guantanamo. Twierdzą, że byli nielegalnie przetrzymywani i poddawani torturom w Polsce. Śledztwo w sprawie utworzenia na polskim terytorium tajnego ośrodka CIA w ramach tzw. wojny z terroryzmem zostało wszczęte w 2008 r.

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka toczą się dwie sprawy ze skargi Abu Zubayda i Al Nashiriego przeciwko Polsce. W 2003 r. Trybunał rozpatrzył połączone skargi na rozprawie w dniu 2 i 3 grudnia .

W styczniu 2014 roku Washington Post napisał, że Polska miała dostać w 2003 r. od USA 15 mln dolarów za udostępnienie Amerykanom ośrodka w Starych Kiejkutach.

Więcej na ten temat tutaj.