Informacje na temat wykonania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
środa, 09 grudnia 2015 00:06
Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała wnioski o udostępnienie informacji na temat sposobu wykonania przez polskie władze wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących funkcjonowania na terytorium Polski tajnego więzienia CIA.

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie poinformowała, że prowadzone śledztwo zostało przedłużone do 11 kwietnia 2016 r. Jak dotychczas wydano jedno postanowienie o przedstawieniu zarzutów, które nie zostało zmienione ani uchylone. Od sierpnia 2015 r. w ramach prowadzonego śledztwa, m.in. przesłuchano świadków, przetłumaczono dokumenty pochodzące od strony amerykańskiej oraz „procedowano w związku z materiałami przekazanymi przez przedstawicieli opinii publicznej”. W odpowiedzi Prokuratura Apelacyjna wskazała również na prowadzenie prac związanych z zasięgnięciem opinii biegłych.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała również wniosek do Kancelarii Prezydenta RP o to czy Kancelaria podejmowała działania dyplomatyczne mające na celu uzyskanie od Stanów Zjednoczonych gwarancji dyplomatycznych dla skarżącego w sprawie Al Nashiri przeciwko Polsce. Po przeprowadzeniu kwerendy dokumentu, Kancelaria Prezydenta poinformowała, że „nie znaleziono materiałów wskazujących aby Kancelaria Prezydenta podejmowała działania we wskazanym (…) zakresie”. W materiałach Kancelarii znajdują się natomiast noty informacyjne z 27 lutego 2015 r. oraz z 13 marca 2015 r. sporządzone przez Pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed ETPC. Wynika z nich, m.in., że „MSZ powinno wystąpić do władz amerykańskich z żądaniem gwarancji dyplomatycznych zapewnienia rzetelnego procesu obu skarżącym”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
zostało z kolei poproszone przez Helsińską Fundację Praw Człowieka o udostępnienie not dyplomatycznych skierowanych do USA, które miały na celu uzyskanie gwarancji dyplomatycznych dla skarżącego w sprawie Al Nashiri przeciwko Polsce oraz odpowiedzi na przesłane noty. Biuro Rzecznika Prasowego MSZ pismem z 1 grudnia 2015 r. poinformowało, że wnioskowane dokumenty „składają się na oficjalną korespondencję dyplomatyczną pomiędzy Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych”. Dalej wskazano, że „dokumentacja ta jest formą komunikacji pomiędzy państwami, przekazywaną w szczególny sposób z dochowaniem wymogów przewidzianych przez prawo i zwyczaj międzynarodowy, i ze względu na to nie podlega upublicznieniu”.

MSZ poinformowało, że wnioskowane noty dyplomatyczne nie zawierają informacji publicznej, gdyż informacji takiej nie stanowią „fakty albo zamierzenia władzy ustawodawczej i wykonawczej (…) o działaniach władzy publicznej podejmowanych w związku z wydaniem rozstrzygnięcia organu międzynarodowego w sprawie indywidualnej”. Działania te – zdaniem MSZ – odnoszą się bezpośrednio do praw osoby skarżącej.

Ponadto, Ministerstwo poinformowało, że Rząd RP dwukrotnie (6 marca 2015 r. i 13 maja 2015 r.) występował Rządu do Stanów Zjednoczonych  o udzielenie gwarancji dla pana Abd al-Rahim al-Nashiriego. W pierwszej nocie – przekazanej Ambasadzie USA – zwrócono się o przekazanie Departamentowi Stanu wniosku o udzielenie gwarancji, iż w stosunku do skarżącego nie zostanie orzeczona kara śmierci. W odpowiedzi, władze USA poinformowały o przekazaniu noty właściwym organom. Z kolei, druga nota dotyczyła zapewnienia prawa do sprawiedliwego i rzetelnego procesu karnego.

Por.: Wykonanie wyrokow ETPC Al Nashiri przeciwko Polsce i Abu Zubaydah przeciwko Polsce - posiedzenie Komitetu Ministrow Rady Europy