Nasze działania
Wniosek o udostępnienie instrukcji regulującej istnienie na terytorium Polski tajnego więzienia CIA PDF Drukuj Email
wtorek, 14 czerwca 2011 11:30
Na stronie internetowej dziennika „Gazeta Wyborcza” (Gazeta.wyborcza.pl) w dniu 4 czerwca 2011 r. został opublikowany wywiad redaktora Jacka Harłukowicza z Józefem Piniorem, noszący tytuł „Pinior: O więzieniach CIA wiedział też PiS”1 W wywiadzie tym Józef Pinior poinformował o istnieniu dokumentu podpisanego przez Leszka Millera, będącego instrukcją regulującą istnienie na terytorium Polski tajnego więzienia CIA, w którym przetrzymywano i torturowano osoby podejrzewane o działalność terrorystyczną. Dodatkowo Józef Pinior zaznaczył, że istnieje stenogram ze spotkania byłego Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Zbigniewa Wassermanna z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro dotyczącego wspomnianego dokumentu.

Wystąpiliśmy więc o udostępnienie informacji publicznej w postaci potwierdzenia informacji, czy ww. dokumenty – instrukcja lub stenogram ze spotkania znajdują się w archiwach prokuratury, w tym w aktach sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie pod sygn. Ap V Ds. 37/09.
 
List otwarty w związku z wizytą Prezydenta USA w Polsce PDF Drukuj Email
środa, 25 maja 2011 14:34
W związku z zbliżającą się wizytą Prezydenta USA Baracka Obamy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca uwagę na kwestię domniemanego istnienia tajnych więzień CIA na terytorium Polski. W więzieniach tych osoby podejrzane o działalność terrorystyczną były nielegalnie przetrzymywane, przesłuchiwane i poddawane torturom. Do dziś sprawa ta nie została wyjaśniona i, zdaniem HFPC, stanowi jeden z najpoważniejszych tematów w zakresie stosunków polsko-amerykańskich.

HFPC podkreśla, że wizyta Prezydenta USA w Polsce jest niepowtarzalną okazją do podjęcia dyskusji na temat współpracy polsko-amerykańskiej zmierzającej do wyjaśnienia kwestii domniemanego istnienia tajnych więzień CIA na terytorium Polski.

Fundacja wzywa Rząd RP do zwrócenia się do Prezydenta USA o udzielenie wszelkiej pomocy w tej sprawie.
 
Wniosek do Prokuratury z pytaniem do kiedy zostało przedłużone postępowanie w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce PDF Drukuj Email
wtorek, 15 lutego 2011 14:40
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z kolejnym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym o sygn. Ap V Ds. 37/09 w sprawie istnienia tajnych więzień CIA w Polsce. Fundacja zwróciła się o udzielenie informacji, kiedy została wydana ostatnia decyzja o przedłużeniu postępowania, przez kogo oraz na jaki dokładnie czas.

Jak poinformowała Prokuratura Apelacyjna w Warszawie w piśmie z dnia 15 grudnia 2010 r. do Fundacji ostatnia decyzja w przedmiocie przedłużenia tego postępowania została wydana przez Prokuratora Generalnego w dniu 9 sierpnia 2010 r., a na jej mocy wydłużono je do 11 lutego 2011 r.
 
List do Prokuratora Generalnego – Fundacja apeluje o szybkie i efektywne śledztwo PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 lutego 2011 00:00
WYSTĄPIENIE HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA
17 grudnia 2010 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka ponownie zwróciła się do Prokuratora Generalnego o jak najszybsze i jak najpełniejsze wyjaśnienie zarzutów dotyczących istnienia na terytorium Polski tajnych ośrodków CIA, w których najprawdopodobniej nielegalnie przetrzymywano i torturowano osoby podejrzewane o działalność terrorystyczną. Fundacja zaapelowała również o podzielenie się z opinia publiczną informacją, na jakim etapie znajduje się aktualnie prowadzone w tym zakresie śledztwo.

Podkreśliliśmy również, że Polska znalazła się w sytuacji, kiedy ma możliwość doprowadzenia do pełnego wyjaśnienia sprawy zaangażowania Polski w tajny program CIA oraz związanych z nim zarzutów naruszenia praw człowieka. W świetle zaistniałych okoliczności Polska stoi przed unikalną szansą ujawnienia prawdy o prowadzonej po zamachach z 11 września 2001 r. przez administrację Prezydenta Busha tzw. wojny z terroryzmem. Wyjaśnienie tej sprawy stanowić będzie świadectwo realizacji przez Polskę ciążących na niej zobowiązań międzynarodowych oraz wartości demokratycznych zagwarantowanych w Konstytucji RP.

ODPOWIEDŹ PROKURATURY GENERALNEJ
Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała odpowiedź Prokuratury Generalnej z dnia 4 lutego 2011 r. Prokuratura Generalna poinformowała, że prokuratura kontynuuje prowadzenie postępowania wszczętego o czyn z art. 213 § 1 kk, tj. w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych działających na szkodę interesu publicznego. Przeprowadzono czynności, które związane są z weryfikacją faktu lądowania w latach 2002-2003 na lotnisku w Szymanach samolotów wykorzystywanych przez CIA.
Więcej…
 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do Premiera o popieranie wniosków o pomoc prawną kierowanych do władz amerykańskich PDF Drukuj Email
czwartek, 27 stycznia 2011 16:07
W dniu dzisiejszym Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów w związku z wystąpieniem z dnia 26 stycznia 2011 r. mec. Mikołaja Pietrzaka z Kancelarii Pietrzak&Sidor, pełnomocnika Al-Nashiri'ego, wzywającym Premiera RP do poparcia kolejnych wniosków prokuratury o udzielenie przez władze Stanów Zjednoczonych Ameryki pomocy prawnej w sprawie dotyczącej istnienia tajnych więzień CIA na terenie Polski.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie przyłączyć się do apelu pełnomocnika Al-Nashiri'ego, a także chciałaby uprzejmie zwrócić uwagę Pana Premiera na konieczność zagwarantowania, że przepisy Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych zawartego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki są respektowane.

Od 2008 r., tj. blisko od trzech lat toczy się postępowanie przygotowawcze przed polskimi organami sprawiedliwości mające na celu wyjaśnienie kwestii zaangażowania Polski w tajny program CIA przetrzymywania i transportowania więźniów.

Jak ujawniła jednak Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, w 2009 r. władze polskie wystąpiły z wnioskiem o pomoc prawną w niniejszym postępowaniu do amerykańskich organów wymiaru sprawiedliwości. W dniu 7 października 2009 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki poinformował, że uwagi na bezpieczeństwo lub inny podobny interes państwa wniosek ten nie zostanie zrealizowany. Ponadto władze amerykańskie podkreśliły, ze sprawę tę uważają za zamkniętą.
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL