O Programie PDF Drukuj Email
czwartek, 23 kwietnia 2009 12:38

1 grudnia 2007 r. rozpoczęliśmy realizację projektu finansowanego przez "Open Society Justice Initiative" - program Open Society Institute, którego celem są działania na rzecz zwiększania poziomu ochrony praw człowieka na całym świecie. Naszym zadaniem jest uzyskanie informacji na temat domniemanych przypadków przesłuchiwania i torturowania przez amerykańskie służby specjalne na polskim terytorium osób podejrzanych o terroryzm.


W naszych działaniach wykorzystujemy możliwości, jakie daje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Poprzez składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej staramy się uzyskać od polskich władz możliwie precyzyjne informacje na temat działań podejmowanych przez amerykańskie służby na polskim terytorium oraz ewentualnych naruszeń praw człowieka, jakie odnotowano w związku z tymi działaniami.

Ponadto szczególnie nas interesują mechanizmy kontroli demokratycznej nad służbami specjalnymi w Polsce, w tym współpracy ze służbami wywiadowczymi innych państw. Naszym zdaniem efektywna kontrola ze strony różnych instytucji demokratycznego państwa prawa jest jedynym sposobem na powstrzymanie służb specjalnych przed naruszeniami praw jednostki.

W związku z realizacją programu mamy nadzieję, że nasz portal internetowy stanie się w Polsce jednym z najważniejszych źródeł informacji na temat domniemanych więzień CIA w Polsce i współpracy polskich służb specjalnych z CIA od 2002 r.