Posiedzenie Sądu Rejonowego w Szczytnie w sprawie Mustafy Al-Hawsawiego
środa, 16 września 2015 11:08
Sąd Rejonowy w Szczytnie rozpatrzył w dniu 14 września 2015 r. zażalenie złożone przez pełnomocnika Mustafy Al-Hawsawiego na postanowienie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, która odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie o nielegalne pozbawienie wolności. Postanowienie sądu zostanie ogłoszone 28 września 2015 r. o godz. 12.00.

W listopadzie 2013 r. pełnomocnik Mustafy Al-Hawsawiego, adw. Bogumił Zygmont, zgłosił Mustafę Al-Hawsawiego jako pokrzywdzonego w prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie śledztwie w sprawie funkcjonowania w Polsce tzw. więzienia CIA. Prokuratura wyłączyła to zgłoszenie do odrębnego postępowania, przeprowadziła czynności sprawdzające, a następnie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie nielegalnego pozbawienia wolności Mustafy Al-Hawsawiego. Zażalenie na postanowienie złożył pełnomocnik Mustafy Al-Hawsawiego, wskazując m.in. na potrzebę uzupełnienia przeprowadzonych czynności.

W trakcie postępowania przed Sądem Rejonowym w Szczytnie wskazywano m.in. na ustalenia zawarte w raporcie Komisji ds. wywiadu Senatu USA opublikowanym w grudniu 2014 r. W posiedzeniu sądu uczestniczyła również Kyra Hild, prawnicza londyńskiej organizacji pozarządowej REDRESS zajmującej się pomocą ofiarom tortur, która również prowadzi sprawę Mustafy Al-Hawsawiego. W swoim wystąpieniu wskazała m.in. na obowiązki państwa związane z koniecznością wyjaśnienia zarzutów dotyczących naruszenia zakazu tortur wynikające z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Al-Nashiri przeciwko Polsce oraz Abu-Zubaydah przeciwko Polsce.

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie argumentowała, że nie ma dowodów, które uprawdopodabniają fakt przebywania Al-Hawsawiego na terytorium Polski. Prokurator wskazała przy tym, że jest prawdopodobne iż był torturowany, jednak zdaniem prokuratury nie znaleziono dowodów, które wskazywałyby że miało to miejsce na terytorium Polski.

W posiedzeniu sądu uczestniczyła również Barbara Grabowska-Moroz, prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

„Rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w przedmiocie złożonego zażalenie będzie miało wpływ na to w jaki sposób Polska wyjaśni sprawę zaangażowania w program tajnych lotów CIA i tajnych więzień, w których przebywały osoby podejrzewane o terroryzm” - wskazuje Barbara Grabowska-Moroz.

Komunikat PAP

Komunikat prasowy REDRESS

Więcej informacji na temat sprawy Mustafy Al-Hawsawiego prowadzonej przez REDRESS