Newsweek: Rząd przyzna się, czy w Polsce były więzienia CIA? PDF Drukuj Email
wtorek, 04 września 2012 14:49
Na stronie internetowej tygodnika Newsweek ukazał się artykuł dotyczący skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Al Nashiri przeciwko Polsce. Jednym z głównych wątków poruszanych w tekście jest problem przekazywania dokumentów niejawnych Trybunałowi.  związku z zakomunikowaniem rządowi polskiemu skargi Abd al  - Rahima al - Nashiriego, rząd polski został zobligowany przez Trybunał do przekazania, w przypadku ich posiadania, tajnych dokumentów dotyczących istnienia tajnego więzienia CIA na terenie Polski. Jak zauważa dr Adam Bodnar, polski rząd znajduje się obecnie w trudnej sytuacji. Należy zauważyć, że odmowa przekazania przez rząd rosyjski dokumentów w tzw. "sprawie katyńskiej" spotkała się z krytyką strony polskiej. Mimo to, w opinii dr. Bodnara, rząd polski w przedmiotowej sprawie będzie zwlekał z przekazaniem wskazanych dokumentów.
Tekst dostępny jest tutaj.