"Poland peels back layers on secret CIA prison for suspected terrorists" PDF Drukuj Email
wtorek, 04 września 2012 14:22
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Roya Gutmana "Poland peels back layers on secret CIA prison for suspected terrorists", w którym podsumowane zostały dostępne informacje oraz dotychczasowe działania, podjęte w związku z próbą ustalenia, czy na  terenie Polski  istniało tajne więzienie CIA oraz czy przetrzymywani tam więźniowie byli poddawani torturom. W artykule cytowane są wypowiedzi wielu osób, zaangażowanych w wyjaśnienie tej kwestii - m.in. Mikołaj Pietrzak, pełnomocnik Abd al - Rahima al- Nashiriego, senator Józef Pinior oraz Irmina Pacho, koordynatorka Obserwatorium działalności CIA na terenie Polski HFPC.
Artykuł dostępny jest tutaj.