Raport organizacji European Center for Constitutional and Human Rights: “Blacklisted: Targeted sanctions, preemptive security and fundamental rights” PDF Drukuj Email
czwartek, 20 stycznia 2011 00:41
Ukazał się raport organizacji European Center for Constitutional and Human Rights autorstwa Gavina Sullivana i Bena Hayesa z przedmową Martina Scheinina (Specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. promocji i ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu) - “Blacklisted: Targeted sanctions, preemptive security and fundamental rights”.

Raport został opublikowany dziesięć lat po zamachach terrorystycznych z dnia 11 września 2001 roku, przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Jest on wynikiem konferencji zorganizowanej w październiku 2009 roku na Université Libre de Bruxelles,  poświęconej tematyce obecności praw człowieka w walce z terroryzmem. Zebrane opinie prawników, osób związanych ze środowiskiem akademickim i  prawami człowieka, posłużyły do krytycznego odniesienia się autorów tego raportu do tzw. "wojny z terroryzmem". Głównymi kwestiami poruszanymi w raporcie są problemy związane z legalnością i efektywnością stosowania sankcji wobec osób mogących mieć powiązania z organizacjami terrorystycznymi, a także sposobu postrzegania takich osób przez państwa i instytucje międzynarodowe.

Raport został podzielony na poszczególne sekcje. Po krótkim wstępie autorzy wskazują na pochodzenie i funkcje jakie pełnią “listy  terrorystów” uchwalone przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Europejską. Następnie opisane zostały braki, jakim owe listy się  charakteryzują, przede wszystkim z punktu widzenia ich niezgodności z prawami człowieka. Raport zawiera także opisy procesów osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną, których prawa zostały naruszone. Kolejny rozdział dotyka problemu politycznego i socjologicznego wydźwięku, jaki towarzyszył pojawieniu się "czarnych list". Ostatni rozdział raportu zawiera proponowane rozwiązania, które pozwoliłby na uniknięcie popełniania tych samych błędów w przyszłości.

Według autorów, "listy terrorystów" sporządzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię  Europejską nie wytrzymują naporu krytyki i stoją w sprzeczności z międzynarodowymi zasadami ochrony praw człowieka, co niejednokrotnie zostało dostrzeżone przez media, czy organizacje pozarządowe. Podkreślona została potrzeba zmian, zarówno na podłożu prawnym, jak i politycznym. Raport ma skłonić do otwartej dyskusji na ten temat, w związku z tym, że rozwiązania stosowane do tej pory nie są wolne od wad. Raport ten jest przede wszystkim próbą  zmierzenia się z bardzo poważnym problem nadużyć i niejasności, które miały miejsce w trakcie prowadzenia tzw. "wojny z terroryzmem".