Stanowisko Sejmowej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
czwartek, 24 października 2013 00:00
W odpowiedzi na pismo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Amnesty International , Sejmowa Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poinformowała, że Komisja odbyła w dniu 22 maja 2012 r. posiedzenie poświęcone sprawie nielegalnego przetrzymywania i łamania praw osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną między innymi poprzez stosowanie tortur w tajnych ośrodku CIA na terytorium naszego kraju.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wskazała, że posiedzenie to miało charakter posiedzenia zamkniętego a przedstawione na nim informacje były informacjami niejawnymi oznaczonymi klauzulą „tajne”.  W posiedzeniu poza członkami Komisji, udział wzięli przedstawiciele Prokuratury Generalnej.

Odpowiedź Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dostępna jest tutaj.