Wniosek do Straży Granicznej o udostępnienie informacji o odprawach paszportowych samolotu N63MU w 2005 r. PDF Drukuj Email
wtorek, 14 czerwca 2011 11:36
W piśmie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z dnia 2 czerwca 2010 r., stanowiącym odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 27 maja 2010 r. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała dane, z których wynika, że  w 2005 roku samolot N63MU był w Polsce jeden raz: przyleciał 28 lipca 2005 r. z Kabulu do Warszawy, a 29 lipca 2005 r. odleciał do Keflaviku. W związku z powyższym zwróciliśmy się o udostępnienie informacji dotyczących kontroli ww. samolotu przeprowadzonej przez Straż Graniczną na lotnisku w Warszawie, w szczególności wystąpiliśmy o podanie:

-   liczby osób wchodzących w skład załogi samolotu w dniu przylotu samolotu do Warszawy oraz w dniu odlotu z Warszawy wraz z podaniem imion i nazwisk członków załogi oraz zajmowanego stanowiska;
- liczby pasażerów na pokładzie samolotu w dniu przylotu samolotu do Warszawy oraz w dniu odlotu z Warszawy, a także o udostępnienie imion i nazwisk pasażerów,
- informacji, czy Straż Graniczna dokonała kontroli ładunku przewożonego w samolocie,  jeżeli tak, to czy samolot przewoził jakikolwiek ładunek.