logo logo

Tu jesteś: Start
Aktualności archiwum newsów

 

04/12/2017
Zmiany w prawie: każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła odliczyć od podatku koszty utrzymania psa asystującego


Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów, która rozszerza możliwość ubiegania się o tzw. ulgę rehabilitacyjną związaną z posiadaniem psa asystującego.

Teraz każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła  odliczyć od podatku koszty utrzymania psa asystującego. Do tej pory, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, takie uprawnienie przysługiwało tylko osobom niewidomym i niedowidzącym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu, które są zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności.

HFPC apelowała o zmianę tych przepisów do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w listopadzie 2016 r. (szczegóły dostępne są tutaj).

„Dotychczasowe rozwiązanie w naszej ocenie było dyskryminujące i w nieuzasadniony sposób różnicowało prawa osób z niepełnosprawnościami ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności” – podkreśla dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC.

„Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. pozwalają odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej wszystkim osobom z niepełnosprawnościami. W uzasadnieniu projektu nowelizacji podkreślono, że zmiana prawa w tym zakresie jest odpowiedzią na postulaty Fundacji” – mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

„Cieszymy się, że udało się nam się zainteresować tym problemem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów. To sukces Fundacji. Nie byłby on jednak możliwy, gdyby jedna z naszych klientek nie zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w tej sprawie. Teraz dzięki uldze wszystkie osoby z korzystające z psów asystujących będą mogły zaoszczędzić pieniądze” – mówi Adam Klepczyński, prawnik HFPC.

Kwota wydatków przeznaczona na utrzymanie psa asystującego, którą można odliczyć, wynosi 2280 zł.

Z nowelizacją można zapoznać się tutaj.

 

 

22/11/2017
Rozprawa ws. konduktora zwolnionego z pracy


Przed Sądem Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie odbyła się kolejna rozprawa w sprawie konduktora zwolnionego ze służby za działalność w obronie praw pracowniczych. Krzysztof Bradliński domaga się przywrócenia do pracy, a w odrębnym postępowaniu zapłaty odszkodowania za dyskryminację w miejscu pracy.

Na prośbę HFPC Krzysztofa Bradlińskiego reprezentują pro bono prawnicy z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Więcej na temat sprawy można przeczytać tutaj.

 

 

09/11/2017
Opinia HFPC w sprawie o ubezwłasnowolnienie


HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej w sprawie o ubezwłasnowolnienie całkowite osoby starszej z niepełnosprawnością. Z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie wystąpiła rodzina osoby starszej.

W opinii HFPC zwróciła uwagę na międzynarodowe i krajowe standardy ochrony praw osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub psychicznymi, w których podkreśla się obowiązek poszanowania autonomii i prawa do samostanowienia tych osób. W ocenie HFPC standardy te przemawiają za ograniczeniem, a nawet za wykluczeniem możliwości stosowania instytucji ubezwłasnowolnienia.

HFPC wskazała, że w przepisy dotyczące ubezwłasnowolnienia muszą być interpretowane w zgodzie z Konstytucją, Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz Europejską konwencją praw człowieka.

 

 

23/10/2017
Odmowa przyjęcia przez okulistę osoby poruszającym się z psem asystującym – apelacja HFPC

HFPC złożyła apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie w sprawie dotyczącej odmowy przyjęcia przez okulistę osoby poruszającym się z psem asystującym. Fundacja zaskarżyła orzeczenie w zakresie, w jakim sąd oddalił roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej na cel społeczny w zawiązku z naruszeniem dóbr osobistych.

W sierpniu Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza uznał, że odwołanie wizyty przez okulistę Jolancie Kramarz, która jest osobą niewidomą, z tego powodu, że porusza się z psem asystującym jest naruszeniem praw pacjenta. Sąd uznał, że lekarz w sposób nieuzasadniony odmówił wykonania usługi medycznej, co pociągnęło za sobą naruszenie praw pacjenta. Z tego powodu sąd przyznał klientce zadośćuczynienie. Sąd uznał jednak, że w sprawie nie doszło do naruszenia dóbr osobistych Jolanty Kramarz i nie nakazał lekarzowi zapłaty sumy pieniężnej na cel społeczny.

Przypomnijmy, że pozew przeciwko lekarzowi na rzecz Jolanty Kramarz wytoczył Rzecznik Praw Obywatelskich, a HFPC przystąpiła do sprawy. W 2015 r. Jolanta Kramarz chciała skorzystać z usług medycznych okulisty. W tym celu umówiła się telefonicznie na wizytę, po czym mailowo poinformowała przychodnię, że przybędzie wraz z psem asystującym, z którym porusza się na co dzień. Wówczas lekarz odwołał wizytę i wskazał klientce inne przychodnie okulistyczne. W odpowiedzi okulista zaznaczył, że powodem anulowania konsultacji jest konieczność wyjaśnienia możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób poruszających się z psami asystującymi. RPO domagał się zapłaty na rzecz Jolanty Kramarz zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta (1 tys. zł) oraz wpłaty sumy pieniężnej na cel społeczny z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Fundacja nie zgodziła się oddaleniem powództwa z tytułu naruszenia dóbr osobistych. W ocenie HFPC zachowanie pozwanego lekarza może być ocenione nie tylko jako naruszenie praw pacjenta, ale także jako naruszenie dóbr osobistych Jolanty Kramarz. Fundacja uznała, że nieuzasadnione jest rozumowanie Sądu, które zakłada, że Jolanta Kramarz doznała krzywdy na gruncie praw pacjenta, natomiast nie doznała krzywdy, która byłaby przesłanką do zasądzenia sumy pieniężnej na cel społeczny z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Sprawa jest objęta Programem Antydyskryminacyjnym Artykuł 32 HFPC.

 

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 160

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates mysql date Valid XHTML and CSS | Joomla SEF URLs by Artio.