Jonasz Żak

Koordynator Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

e-mail: [email protected]
tel.: 0 22 556 44 73
fax: 0 22 556 44 50