7. Objazdowy Festiwal Filmowy
Lublin (3-6.03 2009)

Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, Sala Nowa

 

Kontakt:

Lublin
Piotr Skrzypczak
e-mail: [email protected]
tel.: 081 534 94 06

 

Warszawa
Jonasz Żak
e-mail: [email protected]
tel.: +48 22 556 44 73
fax: +48 22 556 44 50