Strona główna

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Elementarz dla dziennikarzy podczas kampanii wyborczej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiktoria   
Czwartek, 20 Maj 2010 13:26
Zarząd TVP przyjął uchwałę, która zmienia zasady, na jakich mają postępować dziennikarze Telewizji Polskiej w czasie kampanii wyborczej i wyborów - podaje serwis Wirtualne Media. - To elementarz - mówi medioznawca, prof. Wiesław Godzic. - Jak przypominamy elementarz, to znaczy, że nie był przestrzegany.

Jedną z głównych zmian jest zapis, iż "naczelną zasadą obowiązującą w TVP zawsze, a szczególnie podczas kampanii wyborczej i w czasie wyborów, jest praca oparta na uczciwości, rzetelności, bezstronności".

- W atmosferze ostrej rywalizacji wyborczej, ścierania się różnych poglądów i programów, dziennikarze powinni największą uwagę poświęcić wymogom etyczno-profesjonalnym, bez których nie da się pełnić dziennikarskiej misji - przytacza fragment wstępu do nowych zasad serwis wirtualnemedia.pl.
Dokument zaznacza, że nie jest dopuszczalny jednostronny wybór opinii i przekazywanie jednego punktu widzenia. Wśród wymogów na czas kampanii znajdują się też: bezstronność (czyli zachowanie neutralności politycznej), odporność na zewnętrzne naciski oraz dociekliwość.

Dziennikarz TVP zobowiązany jest do nieuczestniczenia w pracach żadnych komitetów wyborczych ani w roli doradczej, ani szkoleniowej. Dziennikarz nie może być "służalczy" wobec kandydatów, nie powinien także dyskryminować czy też lekceważyć rozmówców.

W dokumencie można przeczytać, że w relacjonowaniu spraw publicznych na antenie należy oddzielać wyraźnie działalność polityków w ramach kampanii od ich aktywności państwowej.

Jak powiedział serwisowi wirtualnemedia.pl Stanisław Wojtera, rzecznik TVP: - Dokument określa także konsekwencje przewidziane dla dziennikarzy, którzy nie przestrzegają powyższych zasad. Wśród konsekwencji jest m.in. odsunięcie od prowadzenia audycji i pracy przy niej, poprzez powierzenie audycji innemu zespołowi do zdjęcia audycji z anteny włącznie.


Źródło: TOk FM ( 20 maja 2010 r.)-
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,7909565,_Praca_oparta_na_uczciwosci___czyli_uchwala_TVP_na.html
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie