Strona główna

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

List do J. Dworak, Przewodniczącego KRRiT w sprawie wyboru członków do rad nadzorczych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dominika Bychawska   
Czwartek, 20 Styczeń 2011 14:31
Dnia 20 stycznia 2011 r. "Obserwatorium" zwróciło się do Jana Dworaka, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z wnioskiem o przyspieszenie wyboru członków rad nadzorczych publicznej telefonii i telewizji.

Poniżej treść apelu:

„Obserwatorium wolności mediów w Polsce” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dnia 19 października 2010 r. złożyło w ramach konsultacji społecznych obszerne uwagi co do sposobu rekrutacji członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej. W swoim stanowisku odnieśliśmy się zarówno do Ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993, Nr 7, poz. 34, z późn. zm.) jak i do Rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1168).

W trakcie konsultacji wyraziliśmy pogląd, że proces wyboru członków rad nadzorczych powinien być jak najbardziej przejrzysty, umożliwiając społeczeństwu śledzenie rekrutacji. Wskazaliśmy w nim również na klucz doboru kandydatów oraz na kompetencje w dziedzinie mediów, jakimi powinni się wykazywać przyszli członkowie rad nadzorczych.

Naszym zdaniem niezbędne jest dbanie podczas rekrutacji o apolityczność kandydatów i wybranie osób gwarantujących, swoją postawą oraz doświadczeniem zawodowym, niezależność od późniejszych wpływów politycznych.

Po sprawnie przeprowadzonym pierwszym i drugim etapie rekrutacji pojawia się wrażenie, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie może dojść do ostatecznego porozumienia w zakresie wyboru członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” oraz spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna”. W związku z powyższym apelujemy o przyspieszenie procesu wyboru oraz kierowanie się przez członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyłącznie kryteriami kompetencji merytorycznej kandydatów. Przypominamy, że zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stoją na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Sprawny wybór członków rad nadzorczych oraz ich wysokie kompetencje są kluczowe w świetle obecnego kryzysu mediów publicznych - ich uzależnienia od wpływów politycznych oraz postępującej ich komercjalizacji. Niezbędne jest więc wybranie członków rad nadzorczych mających realny wpływ na zmianę wizerunku mediów publicznych oraz na poprawienie się jakości emitowanych przez nie programów, tak aby wypełniały one zadania wynikające z misji publicznej radiofonii i telewizji. Ich sprawny wybór wpłynie niewątpliwie na szybsze wprowadzenie reform w publicznej telewizji i radiu, a także zwiększy poziom legitymizacji samej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 
LAST_UPDATED2
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie