Strona główna

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Partnerzy Drukuj
W ramach projektu: „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych” partnerami "Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce" są:
 

alt  Zakład Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Zakład Praw Człowieka utworzono w 2003 r. w ramach Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego powołaniem jest prowadzenie badań i zajęć dydaktycznych z zakresu praw człowieka i ich wpływu na porządek prawny oraz krzewienie kultury praw człowieka. Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski

strona internetowa: http://www.zpc.wpia.uw.edu.pl
 

altZakład Praw Człowieka WP Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Zakład Praw Człowieka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został założony w 1991 r. Jego założycielem i wieloletnim kierownikiem był prof. Zbigniewa Hołda, prawnik, politolog, adwokat; działacz na rzecz praw człowieka; specjalista w zakresie prawa karnego wykonawczego, praw człowieka oraz wieloletni członek Komitetu Helsińskiego. Od 2003 r. kierownikiem Zakładu jest prof. Grzegorz Janusz, prawnik, historyk, specjalista w zakresie praw mniejszości narodowych, prawa wspólnotowego i integracji europejskiej oraz praw człowieka, dziekan Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, autor wielu monografii z zakresu ochrony praw mniejszości narodowych. Zakład prowadzi badania w zakresie szeroko rozumianej ochrony praw człowieka i demokracji, a do najważniejszych podejmowanych zagadnień należą: ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, wolność słowa i jego ochrona, prawo do dobrej administracji w kontekście dobrego rządzenia, prawo do sądu w wymiarze międzynarodowym i reforma systemu organów ochrony prawa w Polsce, a także przeciwdziałanie dyskryminacji i organizacje pozarządowe. 


strona internetowa:http://politologia.pl/index.php?strona=sekcja&id=72

W latach 2008-2011 Partnerami Obserwatorium były następujące organizacje:

alt  Article 19, Wielka Brytania

Article 19 to organizacja pozarządowa założona w 1987 roku. Article 19 działa na rzecz przeciwdziałania wszelkim przejawom cenzury, ochrony zdań odrębnych, które są zagłuszane i kampanii przeciwko prawom i praktykom, które zmuszają do milczenia. Organizacja bierze swoją nazwę z artykułu 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który stanowi, iż "każdemu zapewnia się wolność wyrażania opiii i ekspresji, to prawo obejmuje wolność posiadania opinii oraz prawo do poszukiwania, otrzymywania niezależnych informacji i myśli przez media bez jakichkolwiek ograniczeń". 
 
Article 19 jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii z siedzibą główną w Lodynie i oddziałami w Senegalu, Kenii, Bangladeszu, Meksyku i Brazylii. Jej międzynarodowy zarząd składa się z wybitnych obrońców praw człowieka, dziennikarzy, prawników ze wszystkich regionów świata. Article 19 jest finansowany z dobrowolnych donacji osób indywidualnych, fundacji i rządów, które dzielą to samo oddanie wolności ekpresjii. 
 
Strona internetowa: http://www.article19.org

alt  Human Rights House Foundation, Norwegia


Human Rights House Foundation jest organizacją pozarządową założoną w 1989 roku z siedzibą w Oslo (Norwegia). Human Rights House Foundation w Oslo pełni rolę głównego biura i koordynatora lokalnych biur w Europie, Azji i Afryce. Głównym celem działalności organizacji są ochrona, wzmacnianie i pomoc lokalnym organizacjom zajmującym się prawami człowieka oraz koordynacja ich działań w ramach międzynarodowej sieci Human Rights Houses.
 
Uniwersalne prawa człowieka zostału szeroko zaakceptowane jako moralne i etyczne podstawy koegzystencji ludzi, bez względu na rasę, wyznawaną religię czy przekonania polityczne. Obrońcy praw człowieka na cały świecie są atakowani. Ponadto bardzo często brakuje im odpowiednich środków oraz infrastruktury do prawidłowego działania. Human Rights House zapewnia rozwiązanie na te problemy.
 
 
Human Rights House jest społecznością organizacji działających na rzecz praw człowieka. Do celów organizacji należą: wzmocnienia współpracy pomiędzy obrońcami praw człowieka, zwiększenie ich ochrony, zredukowanie kosztów oraz ułatwienie organizacjom pomoc ofiarom naruszeń praw człowieka. 
 
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie