Strona główna

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Świat


Rekomendacje dla Polski w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ w zakresie wolności słowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Konrad Siemaszko   
Piątek, 20 Październik 2017 14:38
  
W ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ, w piątek 22 września 2017 roku na 36. posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie polski Rząd przyjął ponad 140 rekomendacji od innych państw członkowskich ONZ. Część rekomendacji dotyczyła również spraw z zakresu ochrony wolności słowa.
LAST_UPDATED2
Więcej…
 
Deklaracja o wolności wypowiedzi, „fałszywych wiadomościach”, dezinformacji i propagandzie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam Ploszka   
Środa, 15 Marzec 2017 18:26

Specjalni Sprawozdawcy ds. wolności wypowiedzi ONZ, OBWE, Organizacji Państw Amerykańskich oraz Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka, kontynuując tradycję corocznego wydawania wspólnych deklaracji, 3 marca br. ogłosili w Wiedniu Deklarację o wolności wypowiedzi, „fałszywych wiadomościach”, dezinformacji i propagandzie. 

Dezinformacja i zjawisko „fałszywych wiadomości” stają się coraz bardziej istotnym zagadnieniem w dobie Internetu i mediów społecznościowych. Odpowiedzi na ten problem są zróżnicowane, poczynając od blokowania takich treści po nakładanie na media sankcji. W deklaracji podkreśla się, że takie rozwiązania mogą stwarzać pole do nadużyć i tłumienia krytyki.

Thomas Hughes, dyrektor wykonawczy Article 19, komentując deklarację podkreśla jak istotna i jednocześnie trudna, ze względu na standardy ochrony wolności wypowiedzi, jest walka z dezinformacją. Zgodził się, że nakładanie nowych zakazów i restrykcji nie jest odpowiednią metodą, gdyż jego zdaniem istniejące już przepisy prawa dotyczące zniesławienia czy ochrony prawa do prywatności zapewniają ochronę przed negatywnym wpływem „fałszywych newsów”. Dodatkowo zauważa potrzebę współpracy między dziennikarzami, koncernami medialnymi i społeczeństwem w celu budowania pluralizmu medialnego i wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Deklaracja zawiera wskazówki dla państw, mediów i firm związanych z technologią. Wśród nich znalazł się z jednej strony zakaz jakichkolwiek ograniczeń nakładanych na informacje uchodzące za nierzetelne, zaś z drugiej wskazówka, że państwa nie powinny w żaden sposób wspierać informacji nierzetelnych lub mogących uchodzić za propagandę oraz, że powinny dokładać wszelkich starań w kierunku wspierania medialnej różnorodności. Wreszcie, w akcie tym pojawia się także nakaz stosowania jasnych i obiektywnych polityk zarządzania treścią przez pośredników internetowych. Ponadto deklaracja stanowi o obowiązku podejmowania przez wszystkie związane z mediami podmioty inicjatyw mających na celu tworzenie świadomości zagrożeń wynikających z dezinformacji.

Wspólne deklaracje są wydawane corocznie od 1999 roku i stanowią wyznacznik międzynarodowych standardów w zakresie wolności wypowiedzi.

Ze deklaracją można zapoznać się: tutaj


LAST_UPDATED2
 
Press Freedom Award 2016 dla Ewy Siedleckiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam Ploszka   
Czwartek, 09 Luty 2017 12:03
Ewa Siedlecka dziennikarka Tygodnika Polityka (a do niedawna Gazety Wyborczej) została uhonorowana przez austriacki oddział organizacji Reporterzy bez Granic nagrodą Press Freedom Award.

Jury doceniło dziennikarkę za cykl publikacji o Trybunale Konstytucyjnym. Jak podaje niemiecki Tygodnik der Strand „Swoimi artykułami Siedlecka wcześnie ostrzegała społeczeństwo przed zagrożeniami dla praworządności, jakie niosą partyjne ataki na Trybunał. Podejmowała aktualny temat i podchodziła do niego w wysoce profesjonalny sposób”.

Kandydaturę Ewy Siedleckiej do tej nagrody wsparła Helsińska Fundacja Praw Człowieka.  

Czytaj szerzej:

 

http://derstandard.at/2000052287603/Ewa-Siedlecka-gewinnt-den-Press-Freedom-Award-2016

http://wyborcza.pl/7,75398,21349753,ewa-siedlecka-uhonorowana-za-teksty-o-trybunale-konstytucyjnym.html

 


LAST_UPDATED2
 
Reporterzy bez Granic apelują o utworzenie stanowiska specjalnego przedstawiciela ds. bezpieczeństwa dziennikarzy przy ONZ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Konrad Siemaszko   
Wtorek, 20 Grudzień 2016 15:59
Z raportu przygotowanego przez międzynarodową organizację Reporterzy bez granic (Reporters Sans Frontières) wynika, że poziom bezpieczeństwa dziennikarzy na świecie spada względem poprzednich lat. W tym momencie w więzieniu przebywa 348 reporterów i dziennikarzy różnych narodowości. Liczba ta wzrosła o 6% od zeszłego roku.
LAST_UPDATED2
Więcej…
 
Rekomendacje Komitetu Praw Człowieka ONZ w zakresie wolności słowa dla Polski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam Ploszka   
Wtorek, 08 Listopad 2016 14:43

Komitet Praw Człowieka ONZ 4 listopada br. opublikował VII okresową ocenę stopnia realizacji przez Polskę Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych. W raporcie zawierającym rekomendacje dotyczące poszczególnych problemów praw człowieka w Polsce Komitet wskazał także na trzy szczególne kwestie dotyczące swobody ekspresji (art. 19 Paktu).

Komitet wyraził zaniepokojenie już dokonanymi i proponowanymi zmianami legislacyjnymi dotyczących radiofonii i telewizji publicznej, które w ocenie Komitetu wydają się odzwierciedlać regres w dziedzinie ochrony gwarancji zapewniających niezależność radiofonii i telewizji publicznej w Polsce. Komitet ponownie wyraził zaniepokojenie faktem, że przestępstwo zniesławienia jest nadal karane pozbawieniem wolności na okres jednego roku, jak określono w art. 212(2) kodeksu karnego. Komitet wyraził również zaniepokojenie innymi przepisami nakładającymi odpowiedzialność karną za znieważanie symboli państwowych, wyższych urzędników i religii, oraz projektem ustawy przewidującym nałożenie kary do trzech lat pozbawienia wolności za nazywanie nazistowskich obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce podczas II wojny światowej obozami polskimi.

Mając powyższe na uwadze Komitet zarekomendował Polsce aby:

(a) zapewniła, by usługi radiofonii i telewizji publicznej funkcjonowały w sposób niezależny. W tym zakresie Polska powinna zagwarantować ich niezależność i swobodę redakcyjną;

(b) zweryfikowała prawo dotyczące zniesławienia i prawo dotyczące znieważania symboli państwowych, wyższych urzędników i religii. Polska powinna także rozważyć dekryminalizację zniesławienia poprzez wprowadzenie zmian kodeksu karnego mając na względzie, że kara pozbawienia wolności nigdy nie jest odpowiednią sankcją za zniesławienie; oraz

(c) zweryfikowała projekt ustawy z sierpnia 2016 r. tak, aby dostosować go do artykułu 19 Paktu. (Komitet odnosi się w tym zakresie do procedowanej własnie ustawy, która m.in. wprowadza nowy typ przestępstwa polegającego na przypisywaniu Polakom lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie).

Z rekomendacjami Komitetu można zapoznać się: tutaj
Na temat rekomednacji i ogólnie procesu sprawozdawczego szerzej na stronie głównej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: tutaj


LAST_UPDATED2
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie