Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Dnia 11 maja 2009 r. Obserwatorium wolności mediów oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich - oddział warszawski zorganizowali konferencję  pt. Prawo w sieci - korzyści czy zagrożenia dla wolności słowa? Rozważania nad projektem noewlizacji Prawa prasowego.
Na konferencji wystąpili:
Rafał Lew-Starowicz – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, współtwórca projektu Kodeksu Etyki Internetu
Krzysztof Fijałek - Interia.pl - redaktor naczelny i dyrektor portalu ds. serwisów redakcyjnych
Michał Olszewski - Gazeta.pl., specjalizuje się w projektach społecznościowych m.in. serwisie blogowym Blox.pl
Piotr Waglowski – Redaktor portalu Vagla.pl Prawo i Internet, od 1994 r. zaangażowany społecznie w rozwój polskiego Internetu

Moderatorem dyskusji był Adam Bodnar - Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Adam Bodnar na wstępie przedstawił główne założenia nowelizacji prawa prasowego. Wskazał na definicję prasy. Zadał on również pytanie do panelistów odnoszące się do
ustawowego pojęcia prasy, anonimowości w sieci oraz czy blogger prowadzący regularną działalność prasową a nie zarejestrowany będzie podlegał odpowiedzialności karnej z Prawa prasowego? Czy nie powinna w tych przypadkach działać zasada wzajemności – tzn. że zarejestrowanie się w sieci będzie wiązało się z obowiązkami, ale również z przywilejami.

Wypowiedź zaczął Rafał Lew-Starowicz. Wskazał on, że prawem prasowym do tej pory się nie zajmował, niemniej interesuje się wolnością słowa w internecie, w szczególności ochroną małoletnich przed dyskryminacją w środkach masowego przekazu oraz dostępem do treści niepowołanych.
R. Lew-Starowicz podkreślał rolę kodeksów dobrych praktyk, w szczególności przedstawiciele rynku medialnego powinni przyjąć na siebie Kodeksy Etyki Internetu, Kodeks Producentów Oprogramowania Interakcyjnego lub Kodeks Nadawców Telewizyjnych.
Celem Kodeksu Etycznego Internetu jakim jest współtwórcom jest stworzenie mechanizmów gwarancyjnych np. mechanizmów informowania administratorów stron internetowych o treściach pornograficznych. W celu zwalczania treści pornograficznych i zwiększeniu bezpieczeństwa w sieci konieczne jest współdziałanie aministratorów stron, dostawców internetu i hostingu oraz organizacji pozarządowych. Niemniej jednak R. Lew- Starowicz wskazał, że podczas tworzenia kodeksu spotkał się z zarzutem, że tego typu działalności stanowi prewencyjną cenzurę. Nasze działania ukierunkowane są na minimalizacji dostępu do treści obecnie zabronionych – mówił R. Lew-Starowicz.

Odnosząc się jednak do tematu konferencji ekspert wskazał, że rozumie potrzebę powstania nowego projektu Prawa prasowego. Ciężko jest jednak zapisać co prasą w internecie jest lub co nie. Kwestia blogu prywatnego - czy jest to prasą? Oczywiście odpowiedzialność za słowa na tych forach jest konieczna, ale podlega ogólnemu reżimowi prawnemu. Nie ma konieczności wtłaczania tego w kolejne regulacje.

Krzysztof Fijałek mówił o zmiennym charakterze dzisiejszych mediów. Internet jakim go postrzegamy teraz jest czymś zupełnie innym teraz niż był 10 lat temu. Obecnie coraz więcej w internecie pojawia się autorskich materiałów, które nie zostały opublikowane w innych, tradycyjnych mediach. 10 lat temu wiodące były "przedruki". Rynek mediów elektronicznych koncentruje się i prowadzi niezależną politykę redakcyjną, zaplecze techniczne itp. Portale pełnią funkcje prasy, one de facto są prasą, chociaż nie są rejestrowane. Nie mam tutaj wątpliwości mówił K. Fijałek.

Odnosząc się do propozycji zmian w nowelizacji prawa prasowego K. Fijałek wskazał, że od wielu lat o tej zmianie się mówi. Zauważył on, że te propozycje są jedynie modyfikacją dotychczasowych rozwiązań, a nie wprowadzeniem nowych rozwiązań. Obecna ustawa jest przeżytkiem komunistycznym mówił K. Fijałek m.in. obowiązek rejestracji w niej zawarty. Wskazywał, że wszelkiego rodzaju rejestry nie służą żadnemu celowi. Bez rejestrów osoby pokrzywdzone nie mają w praktyce żadnych trudności, aby skontaktować się z redakcją portalu. Trzeba zauważyć, że brak rejestracji portalu Interia.pl, nie oznacza braku w stosowania się do prawa prasowego. Gdyby Interia.pl była zarejestrowana oznaczałoby to m.in. obowiązek zamieszczania listów gończych. Czasem współpracujemy z policją w tych kwestiach, ale z rozsądkiem – oceniał K. Fijałek.

Michał Olszewski wskazał, że zawodowo zajmuje się wolnością użytkowników internetowych. Na portalu gazeta.pl dla którego pracuje ukazuje się kilka tysięcy wpisów dziennie (m.in. w serwisie blox.pl). Zajmuje się on jednak również ograniczaniem wolności. Czasem pojawiają się wpisy, które są zabronione przez prawo. Naturalnie na takie wpisy reagujemy eliminując je z blogu.

M. Olszewski dał przykład pana z klubu piłkarskiego, który niedawno do niego zadzwonił informując, że na jednym blogu w serwisie blox.pl pojawiły się informacje nieprawdziwe na temat jego klubu. M. Olszewski wytłumaczył, że gazeta.pl nie jest redakcją, ale tylko usługodawcą przestrzenni dyskowej. Jeżeli chodzi o forum internetowe posługują się bowiem „netykietą”, czyli zasadami etycznymi wypracowanymi przez internautów i powszechnie stosowanymi. Wszystko bowiem co jest w internecie oparte jest na usługach.
Jeśli ktoś chce mieć przywileje wypływające ze statusu dziennikarza tj. ochrona źródeł informacji, to powinien wówczas się zarejestrować.

Piotr Waglowski zaczął swoją wypowiedź od pytania - kto z państwa uważa się za dziennikarza? A kto publikuje w internecie i nie uważa się za dziennikarza?
Co to jest blog? Co to znaczy, że blog jest prywatny? Jaka jest różnica między blogiem a serwisem internetowym? A jaka różnica między blogiem, serwisem internetowym a prasą tradycyjną?
P. Waglowski wskazywał na uchwałę Sądu Najwyższego w której potwierdzono obowiązek rejestracji prasy. SN uznał, że dzienniki i czasopisma wyczerpują definicję prasy. Twórca vagla.pl mówił, że mamy doczynienia ze zmianą cywilizacyjną. Każdy jest dziś wyposażony w telefonie komórkowym w aparat fotograficzny, dyktafon i kamerę. Każdy może opublikować treści, może wykupić domenę, serwer i założyć portal.
P. Waglowski zastanawiał się jakie są powody rejestracji: (1) ochrona tytułu, (2) wskazanie odpowiedzialnego za treści, (3) represja w społeczeństwie demokratycznym.


P. Waglowski odnosząc się do definicji dziennikarza wskazywał, że nie istnieje legitymacja prasowa, ani nawet jej wzorzec. Nie ma żadnych przepisów dotyczących takiej legitymacji oraz zasad jej wydawania.  P. Waglowski wydał sobie sam legitymacje prasową Vagla.pl aby mieć prawo wstępu na komisje Sejmu RP.
Czy ochrona źródeł w rzeczywiście istnieje? P. Waglowski wskazywał, że służby są w stanie sprawdzić, z kim się komunikowaliście. Z Prawa telekomunikacyjnego wynika obowiązek dwuletniej retencji danych - początek połaczenia, czas etc. Tym samym służby mogą sprawdzić wszystkie połączenia wykonywane i otrzymywane przez dziennikarzy.
Na zakończenie P. Waglowski wskazywał na bezprzedmiotowość obowiązku rejestracji serwisów prowadzonych jednoosobowo.

Dr Michał Zaremba mówił, że w Internecie ważna jest samoregulacja i samokontrola użytkowników.
Redaktor Marek Domagalski z kolei mówił, że rejestracja w Internecie jest kwestią wtórną ponieważ użytkownicy Internetu wygenerują sami kodeks etyki. Internet sam wygeneruje etykę, jednak zanim tak się stanie należy zacząć dbać o edukacje medialną.
Halina Bortnowska wskazała na „truciznę” szerzącą się w Internecie jaką jest mowa nienawiści i którą jest tak ciężko ścigać. Etyka powinna dotyczyć nie tylko użytkowników ale również providerów Internetowych.
Swoje komentarze przedstawiły m.in. Katarzyna Szymielewicz z sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników, Milena Liszka.

Media o konferencji:

Całość konferencji dostępna jest na stronie polityczni.pl


Dnia 12 maja 2009 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Marka Domagalskiego pt. Internet coraz śmielej wdziera się do mediów. Podstawą artykułu były przemyślenia i tematy poruszane podczas konferencji "Prawo w sieci".

Dnia 13 maja 2009 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł o konferencji pt. Prawo nie nadąża za rozwojem internetu.
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie