Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Listy, sygnały, opinie PDF Drukuj Email
Wtorek, 08 Wrzesień 2009 09:53
Rubryka: „Listy, sygnały, opinie” – rubryka zawiera list Jana Dąbrowskiego członka SDP, który protestuje przeciwko opublikowanemu w gazecie listowi, który był nie podpisany imieniem i nazwiskiem, dyskredytującemu kandydaturę doktora Edgara Steinera do tytułu honorowego obywatela miasta Ostródy. Dąbrowski przytacza słowa, które widnieją na kamieniu pod kościołem ewangelickim w Ostródzie, który w imieniu ziomkostwa ufundował prof. Steiner: „Pamięci ludzi spoczywających na Niemieckich cmentarzach, których ojczyzną było miasto i powiat Osterode Ostpreussen”. Autor listu zauważa, że w napisie tym „nie ma odniesienia do II Wojny Światowej i do niemieckich żołnierzy. Na poniemieckim cmentarzu pochowany jest Gusta Gizewiusz, znajdują się tam macewy żydowskich mieszkańców miasta – Samulonów, pochowani są na tych cmentarzach Niemcy, a także Mazurzy, z których wielu było przywiązanych do polskiego języka, przedstawiciele innych nacji, a nawet potomkowie dawnych Prusów”. Jan Dąbrowski uważa, że anonimowy list, będący sprzeciwem nadania tytułu honorowego obywatela Ostródy „nie powinien był się ukazać w „Gazecie Ostródzkiej” akurat w dniu, gdy debatowali (radni-TA-L) nad kandydaturą prof. Edgara Steinera. Gazeta postąpiła nierozważnie i stronniczo”.
W odpowiedzi redakcja wyjaśniła, że zamieszczenie tego tekstu po debacie byłoby bezcelowe. „Tego typu wątpliwości, jak te zawarte w liście, są bardzo istotne i nasi czytelnicy powinni je znać przed podjęciem decyzji przez radnych. Co do stron nicości, ma Pan prawo do swoich opinii. Nasze łamy są otwarte na różne głosy w tej i innych sprawach, o czym świadczy chociażby publikacja Pańskiego listu”.

Źródło: „Gazeta Ostródzka” z dnia 28.08.-03.09.2009, Nr 35, s.7.

 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie