Strona główna Prawo Europejski Trybunał Praw Człowieka Odpowiedzialność karna dziennikarzy sprzeczna z art. 10 Konwencji

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Odpowiedzialność karna dziennikarzy sprzeczna z art. 10 Konwencji PDF Drukuj Email

Dnia 8 października 2009 r. ETPCz uznał Francję winną naruszenia art. 10 Konwencji ponieważ sądy francuskie skazały redaktora naczelnego oraz dziennikarza za zniesławienie (skarga 12662/06).

Pierwszy skarżący, Philippe Brunet-Lecomte jest redaktorem naczelnym lokalnego czasopisma „Objectifs Rhone Alpes”, drugi skarżący, Loic Tanant jest dziennikarzem w czasopiśmie. W listopadzie 2000 r. w czasopiśmie ukazał się artykuł w którym przytoczono wyniki raportu Francuskiej Komisji Bankowej oraz Kasy Oszczędnościowej. W artykule wskazano, że mer St Etienne, Pan C., dopuścił się nadużyć finansowych oraz wykorzystywał swoje stanowisko w celach prywatnych.

Pan C. wniósł 10 listopada 2000 r. skargę o zniesławienie przez skarżących. Obaj skarżący zostali postawieni przed sądem oraz skazani za zniesławienie dnia 21 maja 2002 r. Sąd Apelacyjny w Lyonie dnia 2 października 2002 r. zmienił wyrok sądu pierwszej instancji. Dnia 30 września 2003 r. Sąd Kasacyjny uchylił jednak wyroku sądu apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Dijon.

Podczas postępowania skarżący argumentowali, że oprali artykuł na sprawdzonych źródłach, że publikacja powstała w dobrej wierze oraz, że nie czuli żadnych animozji wobec Pana C. działając w celu informowania społeczeństwa. 5 czerwca 2004 r. Sąd Apelacyjny skazał dziennikarzy na karę grzywny w wysokości 19 tys. euro. W uzasadnieniu sąd powołał się na nadużycie prawa do wolnej krytyki ze strony dziennikarzy oraz obowiązek ochrony dobrego imienia jednostki. Sąd Kasacyjny podtrzymał wyrok.

Trybunał uznał, że skazanie dziennikarzy naruszyło art. 10 Konwencji. ETPCz wskazał, że dziennikarze mieli możliwość a nawet obowiązek informowania społeczności lokalnej na temat nadużyć ze strony przedstawicieli władzy. Ponadto, krytyka dotyczyła osoby publicznej, która z racji na swoją pracę powinna być bardziej odporna na negatywne komentarze. Skarżący wykazali się rzetelnością i działali w dobrej wierze. Ich artykuły zostały oparte na dwóch publicznych raportach przygotowanych przez instytucje państwowe. Ponadto, zważywszy, że skarżący reprezentowali media o zasięgu lokalnym wysokość grzywny nałożona przez sądy francuskie jest nieadekwatna i wygórowana.
Francja będzie musiała zapłacić skarżącym 21 tys. euro odszkodowania (za szkody materialne) jakie wyrządziły sądy w postępowaniu.

 

 
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie