Strona główna Prawo Europejski Trybunał Praw Człowieka Társaság a Szabadságjogokért p. Węgrom (nr 37374/05)

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Társaság a Szabadságjogokért p. Węgrom (nr 37374/05) PDF Drukuj Email
W 2004 r. węgierski sąd odmówił organizacji dostępu do akt sprawy zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym a w której parlamentarzysta zwrócił się z pytaniem o zgodności propozycji zmian kodeksu karnego w zakresie przestępstw narkotykowych. Powołując się na art. 10 Konwencji, Társaság a Szabadságjogokért zwrócił się ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazując, że odmowa sądu węgierskiego naruszyła prawo do dostępu do informacji publicznej.

ETPCz uznał, że Węgry naruszyły art. 10 Konwencji. ETPCz przypomniał, że każdy powinien mieć prawo dostępu do informacji publicznej. Ze względu na zakres ochrony przewidziany w art. 10 Konwencji prawo nie może umożliwiać stosowanie arbitralnych restrykcji w dostępie do informacji publicznej, które prowadziłyby pośrednio do cenzury uniemożliwiającej zbieranie informacji. Funkcją prasy jest inicjowanie debaty publicznej. Trybunał wskazał jednak, że funkcja ta nie jest wyłącznie zarezerwowana dla mediów. W opisywanej sprawie inicjowanie debaty publicznej należało do zadań skarżącej organizacji pozarządowej. Zakres jej działalności opierał się bowiem na informowaniu społeczeństwa o sprawach dotyczących polityki antynarkotykowej państwa.

ETPCz wskazał, że art. 10 sam w sobie nie przewiduje indywidualnego prawa dostępu do informacji oraz, że ciężko jest znaleźć w Konwencji bezpośrednie odwołanie do wolności w dostępie do informacji administracyjnych i dokumentów. Niemniej jednak w swoim orzecznictwie ETPCz dokonał szerszej interpretacji „wolności dostępu do informacji” i wiążącego się z nim prawa dostępu do informacji. Trybunał wskazał, że wprowadzanie ograniczeń w dostępie do informacji może wpływać negatywie na media oraz organizacje próbujące dotrzeć do źródeł informacji i może powstrzymać je od podejmowania tego typu działań. W związku z czym ich rola „publicznych stróży” zostanie zdeprecjonowana lub wykluczona. Ograniczenie w dostępie do informacji prowadzić może do uniemożliwienia im wykonywania podstawowego zadania do jakiego media I organizacje zostały powołane.

Wyrok dostępny jest na: http://www.echr.coe.int/echr/

 
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie