Strona główna Prawo Europejski Trybunał Praw Człowieka Rache i Ozon p. Rumunii (skarga nr 21468/03)

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Rache i Ozon p. Rumunii (skarga nr 21468/03) PDF Drukuj Email

Dziennikarze zostali pozwani za zniewagą i zniesławienie przez udziałowców firmy produkującej napoje. Firma w procesie adhezyjnym domagała się odszkodowania za słowa dziennikarzy. Dziennikarze zostali uznani za winnych przez sąd pierwszej instancji. W wyniku złożonej przez nich apelacji sąd drugiej instancji zmienił zaskarżony wyrok. Dziennikarze zostali uniewinnieni, jednakż na podstawie odpowiedzialności deliktowej zostali zobowiązani do zapłacenia  wysokiego odszkodowania.

Opierając się na artykule 6 i 10 Konwencji dziennikarze zwrócili się do ETPCz. Podnieśli oni w skardze, że została naruszona wobec nich zasada rzetelnego procesu ponieważ sądy niedostatecznie uzasadniły podstawy swoich wyroków i nałożenia wysokiego odszkodowania. Co z kolei wpłynęło i stanowiło naruszenie ich wolności słowa.

ETPCz uznał, że istotnie doszło do naruszenia art. 6 par. 1 Konwencji ponieważ sądy w sposób niewystarczający uzasadniły swoje decyzję. Trybunał uznał również, że nie ma potrzeby badania czy doszło do naruszenia art. 10 Konwencji, ponieważ większość zarzutów skarżących dotyczyła rzetelnego procesu.

Skarżącym nie zostało przyznane zadośćuczynienie ponieważ nie wskazali w odpowiednim terminie Trybunałowi wysokości żądanej kwoty.

Wyrok dostępny jest na: cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp

 


 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie