Strona główna Prawo Europejski Trybunał Praw Człowieka Sanoma Uitgevers B.V. przeciwko Holandii - użycie materiałów dziennikarskich w śledztwie nie narusza art. 10

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Sanoma Uitgevers B.V. przeciwko Holandii - użycie materiałów dziennikarskich w śledztwie nie narusza art. 10 PDF Drukuj Email
Spółka wniosła skargę, podnosząc, że była zmuszona do przekazywania miejscowym władzom lokalnym płyty CD z materiałami rejestrującymi nielegalny samochodowy wyścig uliczny, który miał miejsce 7 lat temu, a który został zarejestrowany przez współpracującego dziennikarza. Odebranie płyty od firmy Sanoma Uitgevers było wykonywane pod przymusem miejscowych władz, gdyż wydawnictwo nie było zainteresowane przekazaniem materiałów. To konkretne działanie mogło w konsekwencji oddziałowywać na ograniczenie prawa do zachowania wolności słowa (artykuł 10 Konwencji). Sprawa została przekazana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trybunał na wstępie zwrócił uwagę, że władze przyczyniły się do lokalnego konfliktu interesów i nie były w stanie rozwiązać problemu na szczeblu lokalnym. Niemniej jednak zauważono, że informacje zawarte na płycie przekazane miejscowej policji zasadniczo pomogły w zidentyfikowaniu sprawców wielu innych przestępstw. Dzięki temu pobranie płyty CD wbrew woli wydawnictwa stało się społecznie usprawiedliwione. Trybunał zdecydował jednym głosem przeważającym, że nie doszło do naruszenia prawa do wolności słowa, które w tym przypadku przejawiało się samowolnym pobraniem materiałów dziennikarskich, gdyż nie naruszyło bezpośrednio dóbr osobistych wydawnictwa, a jedynie posłużyło za materiał pomocniczy miejscowej policji. Trybunał nie przyznał żadnych sankcji wobec Holandii, niemniej jednak po raz kolejny głosował w sprawie artykułu 10 w sposób bardzo podzielony.

Zobacz: Wyrok ETPCz w sprawie Sanoma Uitgevers B.V. przeciwko Holandii

 

 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie