Strona główna Litygacja Paweł K. - skarga do ETPC na 212 k.k.

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Paweł K. - skarga do ETPC na 212 k.k. PDF Drukuj Email
Wtorek, 11 Sierpień 2009 09:07
Stan faktyczny:
Dnia 6 grudnia 2002 r. w Gazecie Wyborczej oraz portalu  www.gazeta.pl ukazał się artykuł Adama Z. pt. „Hassan w Zbożu”. Artykuł odnosił się do działalności Hassana A. i jego firmy. Stwierdzono w nim, że „Firmy H.A. i Zenona F. ssały kredyty i państwowe dotacje, Litwini przejmowali udziały i zobowiązania ich spółek, zwalniając ich z odpowiedzialności finansowej (…)”.

Dnia 14 października 2005 roku dziennikarz Gazety Wyborczej Paweł K. telefonicznie skontaktował się z rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Dariuszem Domareckim. Podczas tej rozmowy D. Domarecki poinformował Pawła K. o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Szczecinie aktu oskarżenia, w którym oskarżono m.in. H. A. Rzecznik prasowy prokuratury opisał treść tego aktu i wskazał na postawione H. A. zarzuty „ssania kredytów i prowadzenia fikcyjnego skupu zbóż”. W dniu 17 października 2005 r. w dzienniku „Gazeta Wyborcza” oraz portalu www.gazeta.pl skarżący opublikował artykuł zatytułowany „Afera Zbożowa”, opisujący gigantyczną aferę, związaną z oszustwami firmy H. A. polegających na przerzucaniu zboża między magazynami pozorując fikcyjny skup w celu wyłudzania dotacji, oskarżające H. A. rzekomego właściciela firmy H. A. Paweł K. oparł artykuł na informacjach uzyskanych od rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Gorzowie. Jego artykuł stanowił niejako kontynuację artykułu Adama Z.

Dnia 2 listopada 2005 r. działający w imieniu A. Sp. z.o.o oraz w imieniu H. A. adwokat Wiesław Żurawski złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy akt oskarżenia przeciwko Adamowi Michnikowi, wskazując że jako redaktor naczelny dziennika „Gazeta Wyborcza” opublikował na jego łamach artykuł „Afera Zbożowa”, oraz przeciwko Pawłowi K. że jako redaktor poprzez publikacje artykułu „Afera Zbożowa” pomówił pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 212 § 2 k.k.

W akcie oskarżenia wskazano, że artykuł Pawła K. naraził firmę A. sp. z o.o. na utratę zaufanie i poniżył H. A. w opinii publicznej co w konsekwencji doprowadziło do odmowy udzielenia kilku kredytów  oraz żądań kontrahentów spółki spłaty zobowiązań, gdyż zaczęli się oni obawiać upadłości firmy. Zarzuty z aktu oskarżenia dotyczyły m.in. stwierdzeń: „przerzucając to samo zboże między magazynami, tylko po to, aby wyciągnąć dotacje”, „ssali kredyty i państwowe dotacje, a Litwini przejmowali udziały i zobowiązania, zwalniając ich z odpowiedzialności finansowej”.

H. A.i ponadto wskazał, że jest jednym z oskarżonych w procesie toczącym się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, jednak sprawa ta nie dotyczy opisanych w artykule zdarzeń i żaden z zarzucanym aktem oskarżenia czynów nie pozostaje w związku z prowadzoną przez H. A. działalnością gospodarczą czy posiadaniem przez niego udziałów w firmie A. H. A. wskazał, że jest głównym udziałowcem i prezesem jednoosobowego zarządu spółki A.

Akt oskarżenia przeciwko H. A. dotyczy kilku poważnych zarzutów w tym zarzutu z art. 258 k.k., z art. 300 k.k. oraz 284 §2 k.k. oraz art. 294 § 1 k.k. Opisane w artykule zarzuty miały więc łagodniejszy charakter niż postawione w rzeczywistości zarzuty przeciwko H. A. w toczącym się postepowaniu.

Paweł K. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, broniąc się iż zbierając informacje dokonał standardowej czynności w praktyce dziennikarskiej dzwoniąc do rzecznika Prasowego Prokuratury oraz iż wszystkie opublikowane informacje otrzymał od niego, oraz że w artykule nie wymienienia nazwiska pokrzywdzonego.

Dnia 15 stycznia 2009 r. Sąd Rejonowy w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie na okres jednego roku oraz orzekł wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 20 000 PLN (ok. 4 000 EUR) na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna Dłoń”. Sąd orzekł obowiązek zwrotu kosztów postępowania na rzecz H. A. Sąd w uzasadnieniu wskazał, że brak wymienienia pokrzywdzonego z nazwiska nie ma znaczenia dla przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej, ponadto, że użyte w artykule określenia „tajemniczy Irakijczyk z Polskim obywatelstwem – H. A., właściciel handlującej zbożem firmy A.” jasno wskazywały o kogo chodzi. Sąd dał wiarę zeznaniom Piotra F. oraz Dariusza D. którzy wskazywali, że artykuł poniżył H. A. w opinii publicznej i naraził na utratę zaufania.

Dnia 26 lutego 2009 r. Paweł K. wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego, zaskarżająca wyrok w całości. Zarzucono w niej sądowi niewłaściwą ocenę zebranego materiału dowodowego oraz liczne błędy w ustaleniach faktycznych.

Dnia 23 lutego 2009 r. apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie wniósł również pokrzywdzony H. A.  Zarzucono w niej niewłaściwą ocenę dowodów oraz zbyt łagodny wymiar kary.

Dnia 4 maja 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok, w ten sposób, że uchylił zaskarżony wyrok w części odnoszącej się do kosztów postępowania i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Warszawie. W pozostałej części Sąd utrzymał wyrok.

Problem prawny:
Doszło do ingerencji w wolność wypowiedzi wyartykułowaną w art. 10 Konwencji. Istotą ingerencji było postępowanie karne prowadzone przeciwko dziennikarzowi oraz wyrok przypisujący skarżącemu czyn z art. 212 k.k. Sądy krajowe nie wykazały w sposób „relewantny i wystarczający” argumentów usprawiedliwiających ingerencję w swobodę wypowiedzi, a ponadto ingerencja ta była nieproporcjonalna.

Działanie Obserwatorium:

Obserwatorium przygotowało skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


Linki i materiały:


LAST_UPDATED2
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie