Strona główna Prawo Unia Europejska European Parliament resolution on freedom of expression on the Internet - 4 lipca 2006

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

European Parliament resolution on freedom of expression on the Internet - 4 lipca 2006 PDF Drukuj Email

The European Parliament,

-  having regard to its previous annual reports on the situation of human rights in the world;

-  having regard to the EU Guidelines on Human Rights Defenders (2004) and on Human Rights Dialogue (2001);

-  having regard to the EU policy on human rights and democratisation in third countries adopted by the Council in December 2005;

-  having regard to the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR);

A.  mając na uwadze znaczenie internetu, jako środka przekazu informacji promującego wolność wypowiedzi, postawy demokratyczne i obywatelskie oraz różnorodność kulturową,

B.  mając na uwadze istnienie w krajach autorytarnych systemów kontroli środków przekazu, które uniemożliwią prawdziwie demokratyczną debatę i możliwość prezentowania poglądów krytycznych wobec władz,

C.  mając na uwadze próby podejmowane przez te państwa w celu objęcia kontrolą Internetu przy użyciu programów przeszukujących i filtrujących dostarczonych im przez przedsiębiorstwa, takie jak Google, Microsoft, Yachoo, mające swe główne siedziby w państwach demokratycznych,

D.  mając na uwadze fakt, że Chiny, gdzie system cenzury i kontroli internetu rozbudowany jest w największym stopniu, nie są jedynym państwem występującym przeciwko wolności słowa w internecie; w co najmniej 14 innych wolność wypowiedzi w internecie jest ograniczana i są to: Arabia Saudyjska, Białoruś, Birma, Kuba, Iran, Korea Północna, Libia, Maldiwy, Nepal, Syria, Tunezja, Turkmenistan, Uzbekistan i Wietnam,

E.  wierząc, że UE powinna dać jasny sygnał, że prawa użytkowników internetu do wolności słowa są centralnym punktem jej uwagi,

1.  Podkreśla fakt, że wolność słowa jest podstawową wartością uznawaną we wszystkich krajach Unii Europejskiej;

2.  Wzywa Komisję Europejską, Radę Europejską oraz państwa członkowskie do:

   

a)

podjęcia odpowiednich kroków w celu promowania wolności wypowiedzi i ochrony praw użytkowników internetu,

   

b)

wypracowania rozwiązań uniemożliwiających współprace firm z państwami autorytarnymi, które wspierają system cenzury i kontroli internetu;

3.  Zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji do Rady, Komisji, rządów i parlamentów 25 państw członkowskich.


 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie