Strona główna Litygacja SO w Warszawie: Edyta Ż. działała w uzasadnionym interesie społecznym opisując sprawę nieprawidłowości w budowie ratusza w Wilanowie

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

SO w Warszawie: Edyta Ż. działała w uzasadnionym interesie społecznym opisując sprawę nieprawidłowości w budowie ratusza w Wilanowie PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 09 Listopad 2009 22:38
Dnia 9 listopada 2009 w Sądzie Okręgowym w Warszawie ogłoszono wyrok w sprawie Edyty Ż., dziennikarki  „Życia Warszawy” (sygn. akt II Co 1480/06), która w 2003 r. napisała szereg artykułów dotyczących sprawy budowy Ratusza Wilanów (sprawę opisywaliśmy w Nr 3 Biuletynu Informacyjnego). Sąd uchylił wydany wcześniej wyrok zaoczny, który uwzględniał prawie w całości roszczenia powódki  (nakazywał zapłatę 40 tyś. zł na cel charytatatywny oraz obciążał pozwaną oraz redaktora naczelnego „Życia Warszawy” Marka Z. kosztami procesu).
Sąd orzekł, że sprawa Ratusza Wilanów jest związana z majątkiem publicznym i stąd zainteresowanie prasy tym, czy czynności zmierzające do jego budowy były prawidłowe.  Wykorzystywanie finansów publicznych powinno być przedmiotem szczególnej troski i zainteresowania mediów.

Kontrowersyjna sprawa budowy Ratusza była głównym tematem artykułów, a nieuczciwe działania powódki były jedynie tematem pobocznym. Zdaniem Sądu zarzuty, które autorka artykułów stawiała Pozwanej w świetle dowodów i zeznań świadków potwierdziły się.

Sąd podkreślił, że każdy dziennikarz ma obowiązek dbania o interes publiczny, a intencją Edyty Ż. było ustalenie nieprawidłowości i rozwianie wątpliwości związanych z budową ratusza.  Postępowanie dowodowe potwierdziło, że budowa ratusza przebiegała w sposób nieprawidłowy oraz, że źle wykorzystywano fundusze publiczne. Sąd orzekł, że Edyta Ż. dołożyła maksimum należytej staranności dziennikarskiej, co potwierdzają zebrane dokumenty, za pomocą których autorka dokonywała weryfikacji i oceny informacji.  W wyroku wskazano, że Edyta Ż. nie miała jakiegokolwiek innego celu jak tylko ustalenie faktów w obronie interesu publicznego, w tym wypadku finansów publicznych.

Sąd zauważył, że co prawda publikacje przedstawiały powódkę w negatywnym świetle i naruszały jej dobra osobiste, a każde naruszenie dóbr osobistych jest bezprawne, niemniej  działania dziennikarzy wykonywane z należytą starannością w imię interesu publicznego wyłączają tę bezprawność.  Dlatego też orzekł, że brak jest podstaw do uwzględnienia żądań powódki. Wyrok nie jest prawomocny. Na ogłoszeniu wyroku z ramienia Obserwatorium obecne były Marta Aleksandrowicz i Magdalena Chełstowska.
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie