Strona główna Litygacja M. Szenborn - ujawnienie tajemnicy śledztwa

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

M. Szenborn - ujawnienie tajemnicy śledztwa PDF Drukuj Email
Wtorek, 11 Sierpień 2009 09:07
Stan faktyczny
 
We wrześniu 2008 r. dziennikarzowi Markowi Szenbornowi ujawniono informacje dotyczące śledztwa w sprawie przeciwko D.M., oskarżonego o zabójstwo księdza w Blachowni. W oparciu o uzyskane informacje, Szenbron opublikował artykuł pt. Troska ze szczególnym okrucieństwem, który ukazał się 11 września 2008 r. w dzienniku "Faky i Mity."  W artykule zostały opisane szczegóły dokonanej  zbrodni oraz jej motywy. Autor przytoczył także wypowiedzi prokuratora prowadzącego sprawę oraz zeznania prokuratorskie oskarżonego D.M.
W lipcu 2009 r., w związku ze wskazaną publikacją, przeciwko M. Szenbronowi  został wniesiony akt oskarżenia z art. 241 k.k.
 

Problem prawny

Odpowiedzialność karna dziennikarzy za ujawnienie tajemnicy śledztwa (art. 241 k.k.). Czy dziennikarze publikujący infomacje w interesie publicznym powinni ponosić odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy śledztwa na tych samych zasadach co inni obywatele?

Działania Obserwatorium:

-Obserwacja rozpraw przed sądem
-Złożenie opinii przyjaciela sądu w sprawie

Wyrok

19 kwietnia 2010 r. przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia zakończyła się sprawa M. Szenborna - dziennikarza oskarżonego o ujawnienie objętych tajemnicą materiałów z  toczącego się postępowania przygotowawczego w sprawie zabójstwa księdza w Blachowni (at. 241 k.k.). Opierając się na ujawnionych informacjach, oskarżony opublikował artykuł pt. Troska ze szczególnym okrucieństwem, który ukazał się 11 września 2008 r. w dzienniku "Fakty i Mity."  W artykule zostały opisane szczegóły dokonanej  zbrodni oraz przede wszystkim - jej motywy. W artykule M. Szenborn sugerował, iż bezpośrednim motywem zabójstwa było molestowanie seksualne, którego doświadczył sprawca zbrodni ze strony ofiary zabójstwa. 

Sąd zdecydował się nie wymierzać kary oskarżonemu i warunkowo umorzył postępowanie na okres próby jednego roku. Ponadto, zasądził od oskarżonego zapłatę kwoty 100 zł, tytułem zwrotu części  kosztów procesu.

W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że informacje zawarte w artykule niewątpliwie opierają się na tajnych materiałach postępowania przygotowawczego, co do których nie wydano zezwolenia na ich rozpowszechnianie. Dlatego też zdaniem sądu, M. Szenborn obiektywnie wypełnił znamiona przestępstwa z art. 241 k.k. Jednakże, ze względu dotychczasową niekaralność oskarżonego oraz niską szkodliwość społeczną czynu - sąd zdecydował się warunkowo umorzyć postępowanie karne w stosunku do M. Szenborna.  Sąd podkreślił jednocześnie, że w czasie procesu prokuratura nie wykazała, aby publikacja oskarżonego rzeczywiście zaszkodziła prowadzonemu postępowaniu przygotowawczemu (a wręcz przeciwnie mogła przysłużyć się sądowi rozpatrującemu sprawę zabójstwa księdza), czy też naruszyła interes osobisty sprawcy zbrodni. Sąd podkreślił także, że pomimo, iż M. Szenborn mógł działać w interesie publicznym, ujawnienie przez niego społecznie ważnych informacji - na gruncie prawa karnego nie jest kontratypem wyłączającym bezprawność czynu opisanego w art. 241 k.k. 

Wyrok nie jest prawomocny. Rozprawa toczyła się z wyłączeniem jawności. Z ramienia "Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce" uczestniczyła w niej Dorota Głowacka, jako tzw. osoba zaufana na podstawie art. 361 p. 1 k.p.k.


Materiały i linki

Marek Szenbron już sądzony za ujawnienie tajemnicy śledztwa, Press, 14.01.2010 r.
MS rozważa zmianę art. 241 k.k.
Stanowisko HFPC w sprawie zarzutów ujawnienia tajemnicy śledztwa przez dziennikarzy M. Gierszewskiego i K. Skórzyńskiego.
 


 

LAST_UPDATED2
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie