Strona główna Litygacja Rozprawa dyscyplinarna przed Okręgowym Sądem Łowieckim

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Rozprawa dyscyplinarna przed Okręgowym Sądem Łowieckim PDF Drukuj Email
Środa, 12 Sierpień 2009 09:18
Dnia 11 sierpnia 2009 w Okręgowym Sądzie Łowieckim w Warszawie odbyła się rozprawa Stanisława P. oskarżonego o to, że działał na szkodę Polskiego Związku Łowieckiego i naruszył dobre imię łowiectwa. Sprawę z ramienia „Obserwatorium” obserwowała Dominika Bychawska.

Sprawę rozpoczął artykuł pt. "Nowe 'gagi' w Pierwszym Bialskim" (dostępny na: http://www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=147), w którym jego autor Stanisław P. myśliwy z Lublina, opisał, jak w styczniu 2008 r. zarząd koła łowieckiego w Białej Podlaskiej zorganizował dodatkowe polowanie, które nie było planowane, ukrywając to przed swoimi członkami. Zgodnie z ustawą, każde takie polowanie musi zostać zgłoszone nadleśniczemu i wójtowi gminy, a statut PZŁ przewiduje, że w każdym polowaniu organizowanym przez koło łowieckie mają prawa uczestniczyć jego członkowie. Stanisław P. ustalił, że powyższych zgłoszeń nie dokonano, co potwierdzili redakcji na piśmie wójtowie dwóch gmin, na terenie których odbywało się polowanie. Opisując ten przypadek, autor dodatkowo wskazał z nazwiska członków tego koła, będących prominentnymi działaczami PZŁ, którzy w kole nie oponowali przeciw uchybieniom w organizacji polowania, a przecież pierwsi powinni stać na straży prawa. W rok po jego opublikowaniu, rzecznik dyscyplinarny PZŁ wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec Stanisława P.

Pan Stanisław P. został obwiniony o popełnienie przewinienia łowieckiego z §137 ust.1 pkt 4 (działanie na szkodę Zrzeszenia lub dobrego imienia łowiectwa) w zw. z § 11 pkt 2 i 3 (członek zrzeszenia obowiązany jest przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia oraz zasad etyki i tradycji łowieckiej, a także kierować się zasadami koleżeństwa; dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia).

Na rozprawę stawił się obwiniony wraz z pełnomocnikiem oraz świadek R. Mączyński, który był organizatorem polowania.
Na rozprawie złożył wyjaśnienia obwiniony. Sąd pouczał go, że ma być zwięzły oraz składać wyjaśnienia szybciej. Gdy obwinionemu sugestię, co do wypowiedzi składał jego pełnomocnik, sędzia przewodniczący pouczał pełnomocnika, iż zakłóca przebieg rozprawy a w pewnym momencie wyprosił go z Sali rozpraw. W swoich wyjaśnieniach obwiniony wskazywał, że nie jest pewne czy powoływaną notatkę sporządził on, czy też ktoś posłużył się jego nazwiskiem. Pisał on bowiem o sprawie ale nie jest w stanie stwierdzić, czy akurat tą notatkę sporządził samodzielnie. Obwiniony podkreślił, że jest autorem ponad 10 tysięcy wpisów. Podkreślił on, że Rzecznik dyscyplinarny podczas postępowania przygotowawczego nie zwrócił się do redakcji w celu ustalenia autora artykułu. Wskazał on również, że opisując nielegalne polowanie działał w charakterze dziennikarza, portal, na którym pisał jest bowiem zarejestrowany jako prasa, a sam posiada legitymację prasową.

Po złożeniu wyjaśnień obwiniony stwierdził, że sądowi znane są jego najbardziej intymne dane, a on sam nie zna nawet nazwiska sędziów rozpoznających jego sprawę. Sędziowie rozpoznający sprawę przedstawili się. Odmówili jednak podania informacji, do jakiego koła łowieckiego należą. Obwiniony złożył wniosek o wykluczenie przewodniczącego ponieważ zachodzi podejrzenie, że nie jest on bezstronny. Sędziowie obradujący w składzie dwu osobowym (bez udziału sędziego przewodniczącego) stwierdzili, że nie zachodzi okoliczność, która mogłaby mieć wpływ na bezstronność sędziego. Obwiniony wniósł zażalenie na postanowienie. Zażalenie będzie rozpoznawane w innym składzie orzekającym. Z tego względu sąd odroczył rozprawę nie podając nowego terminu.

 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie