Strona główna Litygacja Wolność słowa w Polskim Związku Łowieckim

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Wolność słowa w Polskim Związku Łowieckim PDF Drukuj Email
Wtorek, 11 Sierpień 2009 13:06

Dnia 11 sierpnia 2009 o godzinie 16 w Okręgowym Sądzie Łowieckim w Warszawie odbędzie się rozprawa Stanisława P. oskarżonego o to, że działał na szkodę Polskiego Związku Łowieckiego i naruszył dobre imię łowiectwa. Sprawę z ramienia „Obserwatorium” obserwować będzie Dominika Bychawska.


Sprawę rozpoczął artykuł pt. "Nowe 'gagi' w Pierwszym Bialskim", w którym jego autor Stanisław P. myśliwy z Lublina, opisał, jak w styczniu 2008 r. zarząd koła łowieckiego w Białej Podlaskiej zorganizował specjalne dodatkowe polowanie, ukrywając to przed swoimi członkami. Zgodnie z ustawą, każde takie polowanie musi zostać zgłoszone nadleśniczemu i wójtowi gminy, a statut PZŁ przewiduje, że w każdym polowaniu organizowanym przez koło łowieckie mają prawa uczestniczyć jego członkowie. Stanisław P. ustalił, że powyższych zgłoszeń nie dokonano, co potwierdzili redakcji na piśmie wójtowie dwóch gmin, na terenie których odbywało się polowanie. Opisując ten przypadek, autor dodatkowo wskazał z nazwiska członków tego koła, będących prominentnymi działaczami PZŁ, którzy w kole nie oponowali przeciw uchybieniom w organizacji polowania, a przecież pierwsi powinni stać na straży prawa. W rok po jego opublikowaniu, rzecznik dyscyplinarny PZŁ wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec Stanisława P.

Pan Stanisław P. został oskarżony o popełnienie przewinienia łowieckiego z §137 ust.1 pkt 4 (działanie na szkodę Zrzeszenia lub dobrego imienia łowiectwa) w zw. z § 11 pkt 2 i 3 (członek zrzeszenia obowiązany jest przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia oraz zasad etyki i tradycji łowieckiej, a także kierować się zasadami koleżeństwa; dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia).

 

Zgodnie z § 138 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego postępowanie dyscyplinarne prowadzą sądy łowieckie i rzecznicy dyscyplinarni. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy w I instancji jest okręgowy sąd łowiecki, przed którym będzie toczyła się rozprawa. Należy zaznaczyć iż prezesa i sędziów okręgowego sądu łowieckiego powołuje i odwołuje Okręgowa Rada Łowiecka (§127 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego). Istotnym jest to, że sąd łowiecki może nałożyć karę dyscyplinarną w postaci nagany, zawieszenia w prawach członka Zrzeszenia na okres od 6 miesięcy do lat 3, wykluczenia ze Zrzeszenia, a także może nałożyć kary dodatkowe, jakimi są: pozbawienie prawa pełnienia funkcji w organach Zrzeszenia i koła na okres do lat 5, pozbawienia odznaczeń łowieckich w przypadku wykluczenia, zarządzenie ogłoszenia prawomocnego orzeczenia w miesięczniku Łowiec Polski lub łowieckich pismach regionalnych na koszt ukaranego. Ewentualne odwołanie od orzeczenia sądu okręgowego można wnieść do Głównego Sądu Łowieckiego, co poniekąd zamyka drogę sądową, gdyż postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. Odwołanie do sądów powszechnych możliwe jest wyłącznie w razie wykluczenia z Polskiego Związku Łowieckiego.


 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie