Strona główna Litygacja Odpowiedź I Prezesa SN w sprawie obowiązku rejestracji prasy

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Odpowiedź I Prezesa SN w sprawie obowiązku rejestracji prasy PDF Drukuj Email
Wtorek, 29 Wrzesień 2009 16:05
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego poinformował, że nie stwierdził przesłanek do wystąpienia z abstrakcyjnym pytaniem prawnym w trybie art. 60 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym w sprawie obowiązku rejestracji prasy internetowej.  Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowało pismo, w którym, wskazując na rozbieżności w orzecznictwie, zasygnalizowała problem związany z obowiązkiem rejestracji prasy internetowej.
Jak zauważa w swoim piśmie Pierwszy Prezes SN - prof. Lech Gardocki, problematyka publikacji elektronicznych, a w szczególności tego, czy na podmiocie wydającym dziennik lub czasopismo w formie przekazu internetowego spoczywa obowiązek rejestracji jest zagadnieniem prawnym budzącym zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie poważne wątpliwości interpretacyjne. Pierwszy Prezes SN wskazał, że problem ten był już przedmiotem analizy Sądu Najwyższego (postanowienie SN z 26 lipca 2007 r., sygn. IV KK 174/07). Zdaniem Pierwszego Prezesa SN analiza orzecznictwa sądów karnych w tym zakresie nie  wskazuje, aby ujawniły się rozbieżności interpretacyjne. Odnosząc się do podnoszonych w piśmie Fundacji zarzutów ewentualnej niekonstytucyjności przepisów prawa praswego wskazał, iż świadczy to o wątpliwościach konstytucyjnych, niemniej winny one być przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny. Jak zauważył, problem ten jest przedmiotem skargi konstytucyjnej Leszka S., w której skarżący domaga się zbadania, czy art. 45 w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 i w zw. z art. 20 ust. 1 zd. 1 Prawa prasowego jest zgodny z art. 2 Konstytucji, art. 7 ust. 1 zd. 1 EKPC oraz art. 15 ust. 1 zd. 1 MPPOiP (sygn. wstęppna TS 199/08). Prof. Lech Gardocki wskazał również na obecnie prowadzone prace legislacyjne w zakresie nowelizacji ustawy - Prawo prasowe oraz uregulowanie w nim obowiązku rejestracji prasy internetowej oraz złagodzonej sankcji za brak rejestracji. Zdaniem Pierwszego Prezesa SN problem sygnalizowany przez HFPC jest dostrzegany w kręgach rządowych i z pewnością będzie przedmiotem dalszych analiz i prac legislacyjnych.

Czytaj całe pismo
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie