Strona główna Z wokandy Z kraju Sąd Najwyższy rozpozna kasację – czy portal internetowy jest dziennikiem w rozumieniu Prawa Prasowego?

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Sąd Najwyższy rozpozna kasację – czy portal internetowy jest dziennikiem w rozumieniu Prawa Prasowego? PDF Drukuj Email
Wtorek, 14 Grudzień 2010 08:33
Dnia 15 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy III Wydział Karny rozpozna kasację wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Leszka Szymczaka, redaktora naczelnego portalu www.gazetabytowska.pl.

Leszek Szymczak był oskarżony o popełnienie dwóch czynów: 1) o odpowiedzialność redaktora portalu internetowego za wpisy dokonywane na forum przez internautów, oraz o 2) brak rejestracji portalu internetowego jako tytułu prasowego w rozumieniu art. 45 Prawa Prasowego. W zakresie pierwszego czynu Leszek Szymczak został uniewinniony. Sprawa rozpoznawana przez Sąd Najwyższy dotyczy drugiego czynu. W tym zakresie Leszek Szymczak wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 7 lutego 2008 r. został uznany winnym popełnionego czynu. Ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu sąd warunkowo umorzył postępowanie w sprawie.

Sąd Okręgowy w Słupsku (sędzia Witold Żulczyk) uzasadniając wyrok stwierdził, że „Ustalenia Sądu I instancji są prawidłowe – mamy do czynienia z prasą, był obowiązek rejestracji, to kwestia oczywista”. Sąd podkreślił, że „przedmiotem ochrony jest tutaj rynek prasowy, to przepis służący ochronie wydawcy, żeby na rynku nie znajdowały się publikacje o tej samej nazwie”. W opinii Sądu oskarżony nie może się powoływać na swoją nieświadomość. aPonieważ funkcjonuje na rynku prasowym, musi mieć określony poziom świadomości i wiedzy. „Przecież rejestrował gazetę w formie papierowej” - zaznaczył sąd. 

W lipcu 2010 r. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że wniósł kasację na korzyść Leszka Szymczaka od wyroku Sądu Okręgowego z 7 lutego 2008 r. Kasacja zawiera zarzut rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa karnego procesowego - art. 433 par. 2 k.p.k. w zw. z art. 7 k.p.k. poprzez nienależyte rozważenie podniesionego w apelacji oskarżonego zarzutu, iż Sąd I instancji błędnie uznał, że strona www.gazetabytowska.pl jest publikacją w postaci przekazu za pomocą dźwięku i obrazu. Kasacja zawiera wniosek o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku w zaskarżonej części i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia przypisanego mu czynu z art. 45 ustawy Prawo prasowe. Kasacja RPO jest dostępna tutaj: http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/images/stories/file/Szymczak%20Kasacja%20RPO.pdf

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach działalności Obserwatorium Wolności Mediów (www.obserwatorium.org) wielokrotnie podejmowała interwencje w obronie administratorów portal internetowych, którzy odpowiadali przed sądem za brak ich rejestracji jako tytułu prasowego. Uważamy, że wobec braku precyzji Art. 45 Prawa Prasowego przepis ten nie ma zastosowania do portali internetowych, a tym samym nie powinni ponosić odpowiedzialności za brak jego rejestracji.

Pełnomocnikiem pro bono Leszka Szymczaka jest adw. Piotr Fedusio.

Rozprawa przed Sądem Najwyższym odbędzie się o godz. 12.30 w sali C (sygn. akt III 250/10).
 
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie