Strona główna Litygacja Wojciech C. i Tomasz B. - zniesławienie w artykule prasowym

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Wojciech C. i Tomasz B. - zniesławienie w artykule prasowym o władzach publicznej spółki PDF Drukuj Email
Piątek, 30 Wrzesień 2011 13:42
Stan faktyczny

Oskarżeni o zniesławienie dziennikarze– Wojciech C. oraz Tomasz B.  zarzucili  w 3 artykułach z maja i czerwca 2008 r. dla nieistniejącego już „Dziennika” m.in. niegospodarność ówczesnym władzom publicznej spółki N. (sygn. akt: III K 1295/09) .

Oskarżyciel prywatny W. (były szef Komisji Likwidacyjnej WSI) od 2006 r. d 2008 r. pełnił funkcję członka Zarządu spółki N. Firma ta specjalizuje się, w ramach posiadanej koncesji, w świadczeniu usług ochrony mienia i osób fizycznych oraz ochrony przeciwpożarowej. W maju 2008 r. Rada Nadzorcza spółki, mimo wcześniej udzielonego zarządowi absolutorium za rok 2007, bez podania przyczyn, podjęła uchwałę o odwołaniu W. ze stanowiska przed upływem kadencji, na którą wcześniej został ponownie powołany. W spornych artykułach dziennikarze zarzucają oskarżycielowi, a także innemu członkowi zarządu - T. niegospodarność, trwonienie majątku spółki przez m.in. zagwarantowanie sobie ogromnych odpraw (400 tys. zł.), przyznanie sobie nagród finansowych dzień przed odwołaniem ze stanowiska, nepotyzm w zatrudnianiu kadr etc. Dziennikarze pisali również, że w sprawie interweniował m.in. Min. Skarbu, nakazując wstrzymanie wysokich odpraw (w sumie miały one wynosić więcej niż roczny zysk spółki).

Prywatny akt oskarżenia przeciwko dziennikarzom został wniesiony w kwietniu 2009 r. Wcześniej, w związku z artykułami, które są przedmiotem oskarżenia w sprawie karnej, oskarżyciel wygrał proces cywilny o ochronę dóbr osobistych wytoczony przeciwko wydawcy „Dziennika”.

Pierwsza rozprawa odbyła się 28 września 2011 r.  Postępowanie z mocy prawa odbywa się z wyłączeniem jawności.

Problem prawny


Odzpowiedzialność karna dziennikarzy za zniesławienie osób publicznych.


Działania Obserwatorium


HFPC przystąpiła do procesu w charakterze organizacji społecznej na podstawie art. 90 k.p.k.

Rozprawy:

Ponieważ proces toczy się z wyłączeniem jawności, HFPC nie może informować o jego szczegółowym przebiegu. 

Terminy:
1) 28 września 2011 r. (informacja o pierwszej rozprawie)
2) 9 grudnia 2011
3) 3 stycznia 2011, g. 10, s. 4


 
LAST_UPDATED2
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie