Strona główna O programie Aktualności programu Aktualności Świat Międzynarodowe organizacje dziennikarskie w obronie wolności słowa w Polsce

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Międzynarodowe organizacje dziennikarskie w obronie wolności słowa w Polsce PDF Drukuj Email
Czwartek, 04 Luty 2016 11:45

Europejska Federacja Dziennikarzy, Europejskie Centrum Prasy i Wolności Mediów oraz Międzynarodowy Instytut Prasy apelują do polskich dziennikarzy o wspólną obronę wolności słowa i prasy.

Apel został wydany w związku ze zmianami w mediach publicznych do których doszło na skutk nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, o której można przeczytać: tutaj.

Przedstawiciele wskazanych organizacji spotkali się z szerokim gronem dziennikarzy, prawników i działaczy społecznych, w tym z przedstawicielami czołowego stowarzyszenia dziennikarzy w Polsce. Jak stwierdza oświadczenie, wielu z nich uważa wprowadzone zmiany za niedemokratyczne i uznaje je za pierwszy krok w kierunku zmiany mediów publicznych w rządową tubę; inni akceptują te zmiany, twierdząc, że poprzedni rząd również wykorzystywał publiczne radio i telewizję jako narzędzie polityczne w celu promowania swojego wizerunku.

W oświadczeniu można przeczytać, że „Przez kolejne miesiące będziemy bacznie obserwować kolejne zdarzenia dotyczące mediów w Polsce i pozostaniemy w dialogu z polskimi dziennikarzami reprezentującymi różne poglądy polityczne, w celu ochrony wspólnego interesu, jaki jest wolność słowa i niezależność mediów. Będziemy również kontynuować nasz monitoring i zachęcamy wszystkie strony do raportowania naruszeń wolności mediów do międzynarodowej społeczności”.

W następstwie misji organizacje te sformułowały następujące zalecenia:

- Obecny polski rząd powinien zająć odważne stanowisko i przygotować projekt zmian dotyczących ustawy radiofonii i telewizji w celu zagwarantowania niezależności mediów publicznych dla przyszłych generacji.

- Obecny polski rząd musi zapewnić zgodność nowej ustawy radiofonii i telewizji z międzynarodowymi standardami dotyczącymi mediów. Te standardy wymagają przyjęcia środków gwarantujących niezależność mediów oraz najwyższy poziom etyki dziennikarskiej w celu wzmocnienia prawa obywateli do pozyskiwania wyważonych informacji na ważne dla społeczeństwa tematy;

- Dziennikarze w całej Polsce powinni dążyć do porozumienia poprzez zmniejszego swego upolitycznienia i skoncentrowaniu się na dziennikarstwie, wolności prasy i warunkach pracy. Sugeruje się powołanie związku zawodowego dziennikarzy istniejącego obok organizacji dziennikarskich, które funkcjonują obecnie.

- Dziennikarze i redaktorzy powinni konsultować się z międzynarodowymi organizacjami w celu wdrożenia międzynarodowych standardów w mediach,a w szczególności w mediach publicznych;

- Publiczne i prywatne media powinny rozwinąć współpracę w celu wypracowania zasad dotyczących etyki, niezależności od rządu oraz wolności prasy;

- Instytucje europejskie takie, jak Unia Europejska i Rada Europy, powinny nie tylko bacznie śledzić legislację odnoszącą się do sytuacji mediów w Polsce, ale również stanowczo reagować na wszelkie odstępstwa od norm odnoszących się do praw człowieka i obywatela zawartych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i innych dokumentach, takich jak Raport Grupy Wysokiego Szczebla dotyczący Wolności Mediów i Pluralizmu.

Czytaj szerzej:

http://www.freemedia.at/newssview/article/poland-ipi-efj-ecpmf-urge-government-to-guarantee-public-broadcasting-independence.html

 

 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie