Strona główna Zespół

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Zespół Drukuj
   
alt
 Dominika Bychawska-Siniarska
 Dyrektor merytoryczny Programu
 
 
prawnik, absolwentka Kolegium Europejskiego w Natolinie, w latach 2005-2006 współpracownik Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pracowała w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kontakt: [email protected]
 
alt
Dorota Głowacka
Koordynator Programu


absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu François - Rebelais w Tours oraz letniego programu doktoranckiego w Oxford Internet Institute na Uniwersytecie Oksfordzkim. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ. Współpracuje także z organizacjami międzynarodowymi, jest m.in. koordynatorką grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w projekcie Rady Europy „Help in the 28” oraz ekspertem krajowym w ramach sieci FRANET Agencji  Praw Podstawowych UE. W latach 2010 – 2011 współpracowała jednocześnie z Fundacją Panoptykon działającą m.in. na rzecz ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń związanych z rozwojem nowoczesnych technologii. Kontakt: [email protected]


alt

Konrad Siemaszko
Prawnik


student V roku Wydziału Prawa i Administracji oraz absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kontakt: [email protected]


Maria Teichert
Asystent techniczny


OPIEKA MERYTORYCZNA


 
dr hab. Ireneusz C. Kamiński
doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych, profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie wolności słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 
dr Piotr Kładoczny
doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, były Sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, były szef Działu Prawnego Fundacji.

Dotychczas z programem współpracowali:

dr Adam Bodnar 
doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, były Wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, były szef Działu Prawnego Fundacji.

dr Adam Ploszka - 
 
prawnik w zespole Obserwatorium w latach 2012-2017.

Marcin Sczaniecki - 
prawnik w zespole Obserwatorium w latach 2015-2016.
Jędrzej Kupczyński
- prawnik w zespole Obserwatorium w latach 2011-2012.
Łukasz Lasek - prawnik w zespole Obserwatorium w latach 2008-2010.

Emilia Pobłocka - studenta dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Małgorzata Deruś - studentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Adrian Sienkiewicz - 
student prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Katarzyna Tołoczko
- studentka dziennikarstwa i filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim
Marta Borucka
- studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim
Piotr Mejssner - student stosunków miedzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim
Eryk Schuman - student prawa Krakowskiej Akademii
Weronika Papucewicz - studentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Marta Aleksandrowicz - studentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Magdalena Chełstowska - studentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Katarzyna Szostak - studentka prawa Uniwersytetu Szczecińskiego
Karolina Albrewczyńska - studentka prawa Uniwersytetu Szczecińskiego
Katarzyna Wiśniewska - studentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Martyna Zybała - studentka prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Agnieszka Adamska - studentka dziennikarstwa Uniwersytetu im. Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie
Łukasz Łebski - student prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Magdalena Miernik - studentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Marine Allain - studentka z Uniwersytetu w Nantes
Kristen Harmon - studenta Uniwersytetu w Indianie

***

Jacek Brzozowski, grafik i plastyk.
Jacek Brzozowski ukończył warszawską ASP, członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Brał udział w konkursach na plakat (nagrody i wyróżnienia). Srebrny medal i wyróżnienie na MBP (Międzynarodowe Biennale Plakatu) w Warszawie w dziale plakatu społecznego, wyróżnienie na MBP w Lahti (Finlandia). Projekty okładek książkowych, albumów, plakatów m.in.o tematyce społecznej, folderów, znaków graficznych, wystaw i konferencji naukowych w kraju i za granicą. Ostatnie realizacje to projekt serii okładek dla Zakładu Praw Człowieka WPiA UW. Jest autorem okładek wielu książek, m.in. Bartłomieja Latosa "Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności" (Wydawnictwo Sejmowe).
Kontakt: [email protected]

Dominik Robak, grafik i plastyk
http://www.dominikrobak.com/

Patryk Strzelecki, informatyk.
Patryk Strzelecki jest autorem strony internetowej Obserwatorium wolności mediów w Polsce. W swojej działalności zawodowej związany jest z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni, w ramach którego zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych systemów i aplikacji informatycznych dla edukacji. Kontakt: [email protected]

 

 


 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie