Strona główna O programie Aktualności programu

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Komentarz do ostatnich zmian w projekcie nowelizacji przepisów o autoryzacji PDF Drukuj Email
Piątek, 21 Kwiecień 2017 08:47
Ministerstwo Kultury przedstawiło nową wersję projektu nowelizacji prawa prasowego dotyczącą regulacji autoryzacji wypowiedzi prasowej. W aktualnym projekcie skrócono termin na udzielenie autoryzacji (do 6 godzin w przypadku dzienników i 24 godzin w przypadku czasopism), doprecyzowano, że wyraźna odmowa udzielania autoryzacji nie będzie blokować publikacji, a także zaproponowano, że dziennikarz nie poniesie kary, jeśli opublikuje dosłowny cytat, nawet jeśli nie dopełni obowiązku uzyskania autoryzacji.  

Najnowszą wersję projektu skometowała w Tok FM Dorota Głowacka, prawniczka HFPC. „Zaproponowane zmiany prawa prasowego idą w dobrym kierunku. Zarówno sposób procedowania nad tymi zmianami, jak i ich zawartość jest przez nas oceniana pozytywnie. [...] Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych [...] i wiele z tych uwag zostało uwzględnionych” – powiedziała Dorota Głowacka. Jednocześnie prawniczka zwróciła uwagę, że część pozostawionych rozwiązań wciaz budzi wątpliwości. W szczególności dotyczy to odpowiedzialności wykroczeniowej za brak dopełnienia obowiązku autoryzacji. Choć projektodawca proponuje łagodniejszą odpowiedzialność w stosunku do obecnej regulacji (dziś niedopełnienie obowiązku autoryzacji jest przestępstwem), HFPC postulowała całkowite zniesienie sankcji o charakterze represyjnym i pozostawienie wyłącznie odpowiedzialności cywilnoprawnej. 

Audycja dostępna jest tutaj. Opinia HFPC do pierwotnej wersji nowelizacji dostępna jest tutaj.
 
Komentarz prawnika Obserwatorium do sprawy przerwania emisji spotów reklamowych Gazety Polskiej PDF Drukuj Email
Środa, 08 Marzec 2017 14:16

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem, którego prawnik Obserwatorium - Adam Ploszka - udzielił do sprawy przerwania emisji spotów reklamowych Gazety Polskiej.

Sprawa dotyczy trwającej od dwóch tygodni kampanii reklamowej nowej odsłony „Gazety Polskiej”. Kampania ta została oparta na czterech hasłach: „Cześć i chwała bohaterom!”, „Tygodnik. Bez resortowych dzieci”, „Tygodnik. Lepszego sortu” oraz „Bić k... i złodziei”. Te ostatnie hasło, stanowiące słynny cytat z marszałka Józefa Piłsudskiego, stało się powodem, dla którego miejska spółka zarządzająca warszawskimi autobusami, w następstwie skarg pasażerów komunikacji miejskiej, zdecydowała się przerwać emisję spotu. Szerzej o okolicznościach przerwania kampanii – tutaj i tutaj

O komentarz do sprawy zwrócić się do HFPC red. Jacek Liziniewicz z Gazety Polskiej Codziennie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Decyzja miejskiej spółki o zaprzestaniu emisji kampanii reklamowej Gazety Polskiej Codziennie - budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności ze standardami wolności słowa.

Prawo prasowe stanowi, że "Ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego" (w art. 36 ust. 2). Nie sposób dopatrzyć się w hasłach zawartych w reklamie sprzeczności z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Co więcej, rzeczą naturalną w demokracji jest posługiwanie się częstokroć ostrymi, wyrazistymi i niepokojącymi sformułowaniami oraz środkami ekspresji, co może czasami rodzić zastrzeżenia, ale wyłącznie z punktu widzenia etyki i estetyki. Samo MZA w swoim piśmie nie wskazuje precyzyjnie o które hasła chodzi i w jakim zakresie hasła te naruszają prawo, bądź zasady współżycia społecznego; nie podaje także konkretnych podstaw prawnych swojej decyzji. Trudno zatem ocenić legalność zaprzestania emisji reklamy.

Oceniając sprawę w sposób bardziej ogólny zauważyć należy, że margines swobody oceny, jaki posiadają władze publiczne (w tym kontekście samorząd) w nakładaniu ograniczeń na wolność słowa, jest wąski w sprawach politycznych, ale szerszy w sytuacjach, gdzie dana wypowiedź może urazić czyjeś uczucia religijne, bądź dotyczy tematyki handlowo - komercyjnej. W tej sytuacji mieliśmy do czynienia z wypowiedzią o charakterze komercyjnym, a tym samym możliwości ograniczeń wolności wypowiedzi są szersze. Z drugiej jednak strony - ten szczególny wydawca, jakim jest samorząd - powinien umożliwić prezentowanie na swoich łamach treści o charakterze pluralistycznym.

W tym kontekście warto zauważyć, że kampania reklamowa trwała pewien czas i dopiero w następstwie reakcji pasażerów komunikacji miejskiej doszło do zakończenia jej emisji. Nie uprawnionym zatem byłoby określenie przerwania kampanii jako aktu cenzorskiego. Bardziej właściwym jest mówienie o przesadzonej reakcji na skargi pasażerów.

Komentarz ukazał się:
http://niezalezna.pl/94958-mza-zablokowal-spot-gazety-polskiej-jest-stanowisko-helsinskiej-fundacji-praw-czlowieka
http://gpcodziennie.pl/61577-k-i-zlodzieje-pod-ochrona-stolecznego-ratusza.html


 
Organizacje pozarządowe apelują do Prezydenta o wykreślenie art. 212 k.k. PDF Drukuj Email
Wtorek, 07 Marzec 2017 13:32
Organizacje pozarządowe apelują do Prezydenta o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie. „Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o ułaskawieniu redaktora Tomasza Wróblewskiego, skazanego z art. 212 k.k. (…), a także o wszczęciu procedury ułaskawienia red. Michała Fury, również skazanego z art. 212 k.k. Sytuacja ta wydaje się wskazywać, iż prezydent podziela przekonanie o szkodliwości pozostawania w polskim systemie prawnym art. 212 k.k. oraz o szkodliwości stosowania represji karnych w sprawach dotyczących wolności słowa i wyrażania opinii”, czytamy w liście.

W apelu przypomniano, że przekonanie o konieczności wykreślenia art. 212 k.k. wyrażają od wielu lat liczne środowiska i autorytety: dziennikarze, wydawcy, prawnicy i naukowcy. Autorzy listu zwrócili uwagę, że sprawy o zniesławienie należą do spraw, w których ETPC najczęściej stwierdza naruszenie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wobec Polski. „W świetle orzecznictwa ETPC odpowiedzialność karna za słowo jest co zasady uzasadniona jedynie w najbardziej drastycznych przypadkach nadużycia swobody wypowiedzi, tj. np. w przypadku tzw. mowy nienawiści czy podżegania do przemocy, a te karane są na podstawie odrębnych przepisów karnych”, czytamy w apelu.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej > Ostatnie >>

pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie