Strona główna O programie Aktualności programu

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Opinia HFPC o projekcie nowelizacji prawa prasowego zmieniającego regulację autoryzacji PDF Drukuj Email
Wtorek, 28 Luty 2017 09:50
HFPC przedstawiła uwagi w sprawie projektu nowelizacji prawa prasowego, przewidującego zmianę regulacji instytucji autoryzacji wypowiedzi prasowej (art. 14 ust 2 i 49 prawa prasowego). Zdaniem HFPC, biorąc pod uwagę obecne przepisy, zaproponowane zmiany  idą w pozytywnym kierunku, lecz wciąż nie gwarantują w pełni standardów swobody wypowiedzi.

Planowana nowelizacja ma na celu wykonanie wyroku ETPC z 2011 r. w sprawie Wizerkaniuk p. Polsce. W wyroku tym Trybunał skrytykował obecnie obowiązujące przepisy prawa prasowego dotyczące autoryzacji. „Podjęcie prac nad nowelizacją zmierzającą do wykonania wyroku Trybunału należy ocenić pozytywnie. Jednocześnie proponowane zmiany są naszym zdaniem niewystarczające z punktu widzenia ochrony swobody wypowiedzi i nie wdrażają w pełni standardów wypracowanych przez ETPC” – mówi Dorota Głowacka, prawniczka HFPC.

Więcej…
 
HFPC i SGL apelują do sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu o włączenie problemu gazet samorządowych do planu prac Komisji PDF Drukuj Email
Wtorek, 21 Luty 2017 12:17

HFPC wspólnie ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych zwróciła się do przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Elżbiety Kruk, z prośbą o objęcie pracami komisji problemu wydawania gazet przez jednostki samorządu terytorialnego.

„W ocenie inicjatorów apelu praktyka wydawania gazet samorządowych jest niezgodna z obowiązującym prawem, w szczególności z konstytucyjnie zagwarantowanymi prawami do wolności wypowiedzi, informacji publicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także konstytucyjną zasadą pomocniczości” – podkreśla Adam Ploszka, prawnik HFPC.

HFPC praz SGL na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie sygnalizowały władzom publicznym ten problem. Ostatnio HFPC wystąpiła z petycją do Rzecznika Praw Obywatelskich, w której wnosiła o zakwestionowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym art. 8 prawa prasowego, mającego stanowić podstawę dla wydawania gazet przez samorządy.

Równolegle RPO zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wystąpieniem generalnym wskazującym na istnienie tego problemu, w którym wnioskował o podjęcie stosownej inicjatywy ustawodawczej. W odpowiedzi minister zasugerował włączenie do dyskusji szerszego kręgu podmiotów, w tym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niestety, nie zostały podjęte żadne starania, aby takie rozmowy doszły do skutku. W związku z tym HFPC i SGL zwracają się z prośbą o stworzenie forum dla dyskusji o prasie wydawanej przez samorządy na jednym z posiedzeń sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Z wystąpieniem można zapoznać się tutaj.

 
MKiDN o stanie prac nad repolonizacją mediów PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 20 Luty 2017 09:12

Na czterdziestym piątym posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, które odbyło się 30 listopada 2016 r., dyskutowano kwestię udziału zagranicznego kapitału na rynkach medialnych w Polsce. W trakcie dyskusji sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Jarosław Sellin zapowiedział, że „po przeanalizowaniu diagnozy, o której dzisiaj mówimy [tj. skali udziału kapitału zagranicznego na rynkach medialnych w Polsce], a także możliwości prawnych, propozycji, które oczywiście muszą być zgodne z prawem europejskim i propozycji prawnych wzorowanych na niektórych krajach europejskich, (…) będziemy pracować nad projektami prawnymi, które zapewnią większy pluralizm własnościowy w mediach w Polsce”.

W związku z tą zapowiedzią HFPC wystąpiła z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego domagając się w szczególności informacji na temat stanu prac nad rzeczonymi projektami. HFPC wskazała w szczególności, że planowane regulacje dotyczą materii niezwykle istotnej dla funkcjonowania demokracji, jaką jest organizacja rynków medialnych, a w związku z tym istnieje potrzeba zapewnienia możliwie największej transparentności procesu prac nad deklarowanymi „projektami prawnymi”. Z wnioskiem tym można zapoznać się: tutaj.

Odpowiadając na wniosek Radosław Różycki, Dyrektor Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdził, że w celu przygotowania projektu zmian prawnych w MKiDN został powołany zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele MKiDN, UOKiK oraz KRRiT, a którego celem jest analiza możliwych rozwiązań prawnych oraz zaproponowanie zmian w prawie polskim. Zespół ten rozpoczął pracę w styczniu 2017 r. W ocenie MKiDN niemożliwe jest obecnie przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac nad wprowadzeniem nowych regulacji, a także szczegółowych rozwiązań, które mogłyby zostać wprowadzone w Polsce.

Po zakończeniu prac tegoż zespołu, i upublicznieniu ich efektu w postaci projektu ustawy w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, odbędą się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe.

Z odpowiedzią MKiDN można zapoznać się: tutaj.


 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej > Ostatnie >>

pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie