Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Wybory członków KRRiT i RMN PDF Drukuj
Środa, 27 Lipiec 2016 10:15
Prezydent Andrzej Duda powołał 26 lipca dwóch ostatnich członków Rady Mediów Narodowych: Juliusza Brauna i Grzegorza Podżornego. Kandydaci byli wskazani zgodnie z ustawą o Radzie Mediów Narodowych przez dwa największe kluby opozycyjne, czyli odpowiednio, przez PO i klub Kukiz'15.

Poprzednich trzech członków RMN powołał Sejm w dniu 22 lipca 2016 r. HFPC oraz sygnatariusze Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych wzywali w liście otwartym o przeprowadzenie wyborów członków Rady w sposób, który zapewni niezależny i pluralistyczny charakter organu. Niestety, obsada Rady Mediów Narodowych nastąpiła w sposób budzący poważne wątpliwości co do możliwości uchronienie mediów publicznych przed ich dalszym upolitycznieniem. Wszyscy wybrani członkowie  – Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk oraz Joanna Lichocka – byli nie tylko rekomendowani przez jedną partię polityczną, ale są także członkami partii politycznej i sprawują funkcję posłów. Wbrew apelom HFPC i Obywatelskiego Paktu, nie przeprowadzono również publicznego wysłuchania kandydatów.

Więcej…
 
List otwarty w sprawie art. 13 - monitorowanie i filtrowanie treści zamieszczanych przez użytkowników w serwisach internetowych jest niedopuszczalne PDF Drukuj
Wtorek, 17 Październik 2017 13:34
Monitorowanie i filtrowanie treści zamieszczanych przez użytkowników w serwisach internetowych - to założenie przedstawione przez Komisję Europejską w projekcie dyrektywy o prawie autorskim. Razem z 56 organizacjami podpisaliśmy list otwarty do europosłów, w którym prosimy o usunięcie artykułu 13 dyrektywy, ponieważ może on naruszać wolność słowa, wolność informacji, a także prawo do prywatności. List przygotowały organizacje Civil Liberties Union for Europe oraz European Digital Rights - EDRi#DeleteArticle13

Cały list można przeczytać tutaj. 
 
Międzynarodowy dzień na rzecz walki z bezkarnością za przestępstwa przeciwko dziennikarzom PDF Drukuj
Poniedziałek, 02 Listopad 2015 14:38

Dzisiaj, w dniu 2 listopada, obchodzimy międzynarodowy dzień na rzecz walki z bezkarnością za przestępstwa przeciwko dziennikarzom. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji nr A/RES/68/163. Państwa członkowskie zostały w niej wezwane do wprowadzenia efektywnych środków zapobiegających bezkarności. Data 2 listopada została wybrana by upamiętnić zabójstwo dwójki francuskich dziennikarzy, które miało miejsce w Mali w 2013 r.

Chociaż sytuacja dziennikarzy w innych krajach (np. w Azerbejdżanie), jest o wiele bardziej poważna niż w Polsce, to nie jednanależy zapominać, że w naszym kraju przedstawiciele mediów również spotykają się z różnymi formami nacisku, aczkolwiek przybierającymi o wiele bardziej subtelny charakter. W dzisiejszym dniu należy również pamiętać o zabójstwach redaktora Jarosława Ziętary (pierwsza rozprawa przeciwko oskarżonemu Aleksandrowi G. odbędzie się 16 grudnia), a także redaktora Łukasza Masiaka (stanowisko HFPC w tej sprawie dostępne jest tutaj).

 
Zmiany w mediach publicznych - weszła w życie tzw. ustawa pomostowa PDF Drukuj
Środa, 13 Lipiec 2016 08:25

7 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z 22 czerwca o radzie mediów narodowych. W zamierzeniu ustawodawcy akt ten ma być rozwiązaniem prowizorycznym, wprowadzonym w związku z utratą mocy przepisów znowelizowanej ustawy o radiofonii i telewizji z 30 grudnia 2015 r. (tzw. „małej ustawy medialnej”).  Jednocześnie okazało się, że niemożliwe było przyjęcie w wyznaczonym w tej ustawie terminie, tj. do 30 czerwca 2016 r., zapowiadanych wcześniej przepisów kompleksowo reformujących funkcjonowanie mediów publicznych (tzw. „pakietu medialnego”).

Ustawa przewiduje powołanie pięcioosobowej Rady Mediów Narodowych jako organu nadzorującego funkcjonowanie mediów publicznych. Trzech członków Rady będzie wybieranych przez Sejm, natomiast Prezydent będzie wybierał dwóch członków spośród kandydatów przedstawionych przez kluby opozycyjne. W pewnym zakresie Rada Mediów Narodowych przejmie w tym obszarze dotychczasowe kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rada będzie m.in. powoływać członków zarządów, rad nadzorczych oraz rad programowych spółek radiofonii i telewizji oraz władze Polskiej Agencji Prasowej.

HFPC przedstawiła swoją opinię do pierwotnego projektu ustawy. W opinii podkreślono, że ustawa „nie eliminuje kontroli polityków nad działalnością i przekazem mediów publicznych i tym samym nie zapobiega możliwości wykorzystywania tych mediów jako narzędzia politycznego w debacie publicznej”. W toku prac legislacyjnych uwzględniono część uwag przedstawionych w opinii HFPC. W szczególności zrezygnowano z ograniczenia liczby członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz pozbawienia jej kompetencji projektowania w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji.

Jednocześnie pozostawiono zdecydowaną większość rozwiązań krytycznie ocenionych przez HFPC. W przeważającym zakresie nie uwzględniono również uwag zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz ekspertów Rady Europy do projektu tzw. „pakietu medialnego”. Zachowany został nieprzejrzysty sposób wyboru członków Rady, budzący wątpliwości także ze względu na brak gwarancji ich powołania przez Prezydenta. W ustawie nie określono precyzyjnie kompetencji, jakie powinni spełniać kandydaci do Rady, a także dopuszczono jednoczesną przynależności przez jej członków do partii politycznych czy pełnienia funkcji posła bądź senatora.

Ustawa nie usuwa większości wcześniejszych rozwiązań przyjętych w ramach nowelizacji ustawy radiofonii i telewizji z 30 grudnia 2015 r., które również zostały ocenione krytycznie przez HFPC. Choć przepisy "ustawy pomostowej" zakładają przekazanie uprawnień Ministra Skarbu do obsady stanowisk we władzach mediów publicznych Radzie Mediów Narodowych, to nie określają kryteriów merytorycznych, jakie powinny spełniać te osoby, ani zasad ich wyboru, np. w drodze otwartych i przejrzystych konkursów. „Decyzje Rady Mediów Narodowych w tym zakresie będą więc w dużej mierze uznaniowe oraz nie będą poddane jakiejkolwiek kontroli społecznej” – czytamy w opinii.

Na krytyczna oceną zasługuje też pośpieszny tryb przyjęcia ustawy, w ramach którego nie było możliwości przeprowadzenia efektywnych konsultacji społecznych.

 

 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej > Ostatnie >>

pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie