Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

RPO zaskarżył do TK tzw. małą ustawę medialną PDF Drukuj
Wtorek, 29 Marzec 2016 08:21

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył Trybunału Konstytucyjnego tzw. małą ustawę medialną z 30 grudnia 2015 r.  zarzucając jej niezgodność z konstytucyjnymi gwarancjami wolności słowa oraz wolności mediów. W ocenie RPO poprzez tę ustawę doszło do podporządkowania publicznego radia i telewizji bezpośrednio rządowi przy jednoczesnym zignorowaniu konstytucyjnej roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z wnioskiem RPO można zaponać się tutaj

RPO niezdgoności z Konstytucją dopatrzył się m.in. w tym, że zaskarżona ustawa decydujący i bezpośredni wpływ na organizację mediów publicznych i skład ich organów przyznała rządowi. W związku z tym władze spółek medialnych działają w warunkach presji, aby tak kształtować treści redakcyjne, by usatysfakcjonować rządzących i unikać ich niezadowolenia. Może to w ocenie RPO prowadzić do unikania lub minimalizowania tematów, które pokazują władzę w negatywnym świetle.

Na etapie prac nad ustawą opinię zbieżną z podglądami RPO przedstawiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Z opinią można zapoznać się tutaj.

Por. także infromację prasową RPO na temat wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy medialnej

 
Reforma sądownictwa a wolność słowa. Komentarz prawniczki HFPC PDF Drukuj
Piątek, 21 Lipiec 2017 16:37
W portalu Press.pl ukazał się komentarz prawniczki HFPC dotyczący możliwego wpływu wprowadzanej reformy sądownictwa na wymiar sprawiedliwości.

- (…)[R]eforma sądownictwa zmierza do podporządkowania wymiaru sprawiedliwości aktualnie rządzącej partii i uderzy w prawa oraz wolności całego społeczeństwa. Jednak dziennikarze są jedną z tych grup, które mogą szczególnie dotkliwie odczuć negatywne skutki zmian prawa – przekonuje autorka.

Zdaniem D. Głowackiej wynika to z roli „publicznego stróża”, którą pełnią media i której istotą jest „patrzenie władzy na ręce”, co z kolei naraża dziennikarzy na spory sądowe z politykami. Bez gwarancji zbadania sprawy przez niezależny sąd, dziennikarze będą się powstrzymywać od krytyki pewnych osób czy zjawisk i w efekcie uderzy to także w prawo społeczeństwa do informacji. Autorka wskazuje także na inne aspekty funkcjonowania mediów, dla których kluczowe znaczenie mają niezależne sądy.

Czytaj cały tekst tutaj.

 
Wytyczne UE o prawie do wyrażania opinii online oraz offline PDF Drukuj
Środa, 28 Maj 2014 11:18

Dnia 12.05.2014 r. rada do spraw zagranicznych Unii Europejskiej uchwaliła "wytyczne UE o prawie do wyrażania opinii online oraz offline". Po wstępie dokument ten zawiera kolejno krótki opis celów, definicje, ogólne założenia wytycznych, miejsca wymagające szczególnej uwagi, szczegółowo wypunktowane cele oraz do czego UE zobowiązuje się aby je osiągnąć, sposoby ich osiągnięcia, ewaluację oraz załączniki. Wytyczne mają promować międzynarodowość wolności wyrażania opinii, a UE zobowiązuje się do zapewnienia pomocy państwom członkowskim, przedstawicielom oraz instytucjom związanym z UE w czynnościach wspomagających kraje nie należące do UE w egzekwowaniu i promocji wolności słowa.

Celami UE zawartymi w wytycznych są w szczególności:

1.Walka z bezkarnością w wymienionych przypadkach: przemoc, prześladowanie, nękanie i zastraszanie jednostek, w tym dziennikarzy i innych podmiotów medialnych, z powodu ich aktywności w walce o wolność słowa online oraz offline.

2. Promocja praw oraz praktyk mających na celu ochronę wolności słowa m.in. za pomocą walki z arbitralnymi atakami, nadużyciami postępowań karnych i cywilnych, zmian w systemach prawnych, wsparcia dziennikarzy, obrońców Praw Człowieka w walce o swobodne wyrażanie opinii.

3. Propagowanie wolności mediów, pluralizmu oraz opieki i zrozumienia władz wobec niebezpieczeństw związanych z bezpodstawną interwencją w bezstronne czy krytyczne artykuły i reportaże m.in.za pomocą wspierania krajów we wprowadzaniu reform w systemie legislacyjnym.

4. Promocja oraz respektowanie praw człowieka w cyberprzestrzeni oraz w Teleinformatyce za pomocą wspierania państw nie należących do UE w zapewnieniu ich obywatelom dostępu do Internetu, propagowaniu równości oraz przestrzegania Praw Człowieka.

5. Promowanie najlepszych praktyk dla firm zaangażowanych w teleinformatykę za pomocą pomocy w międzynarodowych aktywności mających na celu rozwój, który pozwoliłby na bardziej efektywne respektowanie Praw Człowieka.

6. Propagowanie poprawy systemu prawnego mające na celu umocnienie ochrony danych osobowych oraz prywatności online oraz offline poprzez promocję środków ochrony prawa do prywatności.

Sposoby, jakie rada UE wybrała do realizacji opisanych celów to:

1) Dialog polityczny: kontakty między wysoko postawionymi urzędnikami państwowymi przekazywanie wiedzy państwom członkowskim.

2) Monitorowanie, ocenianie oraz informowanie o wolności słowa: odwiedziny w państwach nie należących do UE oraz monitorowanie przestrzegania prawa do wyrażania opinii zarówno online jak i offline.

3) Publiczne wystąpienia: UE będzie organizowało publiczne wystąpienia w razie poważnych np. zabójstw, areszty wbrew prawu etc.

4) Pomoc finansowa: wszystkie odpowiednie drogi pomocy finansowej ze strony UE będą użyte aby chronić i propagować wolność słowa online oraz offline, konkretnie za pomocą EIDHR i oferty kredytowej dla ofiar złamania wolności słowa.

5) Dyplomacja oraz wielostronny dialog: Wolność słowa tematem często poruszanym na zgromadzeniach ONZ, polepszenie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami, promocja wolność słowa np. Dzień Wolności Prasowej. 

6) Wolność mediów i pluralizm: rozpatrując kandydatury. UE będzie kładła nacisk na sprawę wolności słowa: prawo do wyrażania opinii oraz pluralizm mediów są zawarte w Kopenhaskich Kryteriach, monitorowanie przestrzegania prawa do wyrazania opinii za pomocą corocznych raportów.

7) Uregulowania handlowe: UE będzie promować akcje związane z ograniczeniami handlu z państwami autorytarnymi, jak np. Porozumienie Wassenaar.

8) Pomoc i wymiana doświadczenia: współpraca państw członkowskich w celu stworzenia materiałów treningowych skoncentrowanych na praktycznej pomocy jak np. pozwolenie UE na analizę czy późniejszą odpowiedź na naruszenia. UE będzie również wspierała programy edukacyjne na temat bezpiecznego użycie Internetu, szczególnie dla dzieci i młodzieży zgodnie z deklaracją ONZ na temat edukacji w dziedzinie Praw Człowieka.

Wytyczne spotkały się ze słowami krytyki ze strony organizacji pozarządowych. Nie uwzględniono w nich bowiem prawa dla społeczeństwa do informacji publicznych, stanowiącego przecież priorytet dla UE. Nie wiadomo dlaczego tak ważna kwestia została pominięta, jednak na pewno obniży to efektywność dokumentu. Wytycznym zarzucono także, powstały że w procesie konsultacji pominięte zostały całkowicie organizacje pozarządowe.

 

Z wytycznymi można zapoznać się: tutaj.

 

 
Zabójca dziennikarza z Mławy z zarzutami PDF Drukuj
Czwartek, 04 Luty 2016 08:05
29-letni Bartosz N. usłyszał w środę 3 lutego 2016 r. zarzut zabójstwa Łukasza Masiaka, dziennikarza portalu Naszamlawa.pl. Zgodnie z informacjami podanymi przez rzeczniczkę prokuratury zarzuty dotyczą działania z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia poprzez zadania ciosu w lewą skroń, a motywem sprawcy nie była praca dziennikarska Masiaka tylko okoliczności związane z incydentem towarzyskim.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka tuż po zabójstwie dziennikarza wydała oświadczenie, w którym wezwała organy ścigania do przeprowadzenia skutecznego śledztwa mającego na celu wyjaśnienie tej zbrodni.

Stanowisko dostępne jest tutaj.

Źródło: TVN24
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej > Ostatnie >>

pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie