Farfał odwołany. Na pewno? Drukuj
Wpisany przez Dominika Bychawska   
Poniedziałek, 21 Wrzesień 2009 07:43

Rada Nadzorcza TVP odwołała Piotra Farfała z funkcji p.o. prezesa zarządu TVP. Na jego miejsce powołała Bogusława Szwedo, dotychczasowego przewodniczącego rady. Nowy prezes ma być znany w ciągu miesiąca.

Do zarządu delegowano ponadto: Małgorzatę Wiśnicką-Hińcza. Odwołano też prezesa Andrzeja Urbańskiego oraz członków zarządu: Sławomira Siwka i Marcina Bochenka.

Odwołany p.o. prezes TVP Piotr Farfał oświadczył, że uchwały Rady nadzorczej TVP uznaje za bezprawne, a każdego, kto będzie je próbował wykonać, pozwie do sądu. Według Farfała rezygnacja z zasiadania w radzie przez reprezentanta MSP oznacza, że rada nie może podejmować żadnych uchwał.

Odwołany p.o. prezes zapowiada, że w poniedziałek jak zwykle stawi się w pracy, a Bogusława Szwedo do gmachu Telewizji nie wpuści.

"Każdy, kto będzie na podstawie bezprawnych uchwał próbował wprowadzić chaos w Spółce i zakłócić jej normalne funkcjonowanie, zostanie przez władze Spółki pozwany do sądu o działanie na jej szkodę" - napisał Farfał w komunikacie prasowym.

"Mamy kilka opinii prawnych w tej sprawie. W jednej z nich jest bardzo jasno napisane - jeśli z zasiadania w Radzie Nadzorczej TVP rezygnuje ktokolwiek z członków wybranych przez KRRiT, to rada dalej może funkcjonować jeśli jest w niej co najmniej pięć osób. Natomiast jeśli rezygnuje reprezentant ministra skarbu czyli właściciela spółki, oznacza to, że rada nie może podejmować żadnych uchwał" - powiedział Farfał.

"Nie może być takiej sytuacji, że jedyny właściciel spółki nie ma swojego reprezentanta w radzie nadzorczej. Tu interpretacja jest jednoznaczna" - dodał.

Rada Nadzorcza TVP - mimo rezygnacji reprezentantki Ministerstwa Skarbu Państwa prof. Ewy Nowińskiej - obradowała m.in. w sprawie zmiany zarządu TVP. Zdecydowała o odwołaniu Piotra Farfała z funkcji p.o. prezesa zarządu TVP oraz o odwołaniu zawieszonych od grudnia 2008 r. Andrzeja Urbańskiego oraz członków zarządu: Sławomira Siwka i Marcina Bochenka.

Reprezentanci ministra skarbu prof. Ewa Nowińska i prof. Ryszard Markiewicz zrezygnowali z członkostwa w radach nadzorczych TVP i Polskiego Radia.

Prof. Nowińska poinformowała, że rezygnację złożyła w piątek wieczorem. - Po długich i trudnych rozważaniach razem z prof. Markiewiczem zdecydowaliśmy, że jako członkowie rad nadzorczych potrzebujemy spokojnej pracy merytorycznej, której nam nie zapewniono. Zaczęliśmy być wiązani z opcjami politycznymi, a uważamy, że profesorom uniwersytetu, którzy z natury są apolityczni, nie przystoi uczestniczyć w walkach o krzesła - powiedziała prof. Nowińska.

Na pytanie, czy bez jej udziału Rada Nadzorcza TVP może prowadzić obrady, prof. Nowińska odpowiedziała, że są to kwestie Kodeksu spółek handlowych, regulaminu i statutu. - My wczoraj podejmując tę bardzo trudną dla nas decyzję nie zastanawialiśmy się nad tym - dodała.

Rada Nadzorcza TVP po rezygnacji prof. Nowińskiej zebrała się w trybie pilnym.

Rezygnacja prof. Ewy Nowińskiej nie ma wpływu na obrady Rady Nadzorczej TVP - ocenia świeżo mianowany przewodniczący rady Bogusław Piwowar. Jak zapowiada, porządek posiedzenia pozostaje bez zmian. Oznacza to, że rada zagłosuje dziś za odwołaniem p.o. prezesa TVP Piotra Farfała.

"Pani prof. Nowińska była powiadomiona o sobotnim posiedzeniu rady, pokwitowała tę informację, a to, że następnie zrezygnowała - taka była jej wola. W żaden sposób nie wpływa to na porządek sobotniego posiedzenia" - powiedział Piwowar.

Po odwołaniu Farfała rada ustali też skład tymczasowego zarządu spółki, który pokieruje nią do czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowe władze.

By uniknąć sytuacji z ubiegłej środy, gdy członków RN TVP nie wpuszczono do budynku telewizji, kolejne posiedzenie zaplanowano w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

"Decyzja prof. dr hab. Ewy Nowińskiej i prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza jest dla pełniącego nadzór właścicielski Ministra Skarbu rozczarowaniem. Należy pamiętać, że osoby te były nie tylko przedstawicielami MSP, ale co ma istotne znaczenie, zostały wskazane przez środowiska twórcze i naukowe, dla których dobro mediów publicznych ma szczególne znaczenie" - głosi oświadczenie MSP, wydane w reakcji na rezygnację.

W ciągu miesiąca, półtora powinien zostać rozstrzygnięty konkurs na nowy zarząd TVP - ocenił Bogusław Piwowar.

Piwowar objął funkcję przewodniczącego rady nadzorczej TVP po Bogusławie Szwedo oddelegowanym do pełnienia obowiązków prezesa spółki.

- Chętnie oddam to stanowisko już w październiku prezesowi, który wygra konkurs - powiedział Szwedo.

Obecni na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przedstawiciele środowiska twórców są zażenowani sytuacją wokół mediów publicznych. Agnieszka Holland powiedziała, że środowisko, choć przyznaje, że media publiczne nie działają racjonalnie i nie spełniają swojej misji, ocenia sytuację wokół zarządu telewizji jako świetny materiał na komedię.

Powtarzane są argumenty, że niedopuszczalne jest, by były neonazista kierował instytucją publiczną, która powinna spełniać przede wszystkim funkcje edukacyjne.

Uważa się też, że decyzja profesor Nowińskiej opóźnia odwołanie Piotra Farfała.

P.o. prezes TVP Piotr Farfał oraz jeden z członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Lech Haydukiewicz próbują dowieść przed sądem, że wyboru rady dokonano ze złamaniem regulaminu prac KRRiT, a Haydukiewiczowi uniemożliwiono udział w obradach KRRiT, podczas których wybierano radę nadzorczą.

Wszystkim zarzutom o legalność powołania rady nadzorczej zaprzecza czterech pozostałych (oprócz Haydukiewicza) członków KRRiT. Jak argumentują, przy powołaniu rady nie złamano regulaminu prac KRRiT, ponieważ o wyborze rad nadzorczych mówi inny, odrębny regulamin, członkowie KRRiT uważają też, że Haydukiewicz sam opuścił obrady KRRiT, gdy wybierała ona rady nadzorcze.

Członkowie RN TVP nie zostali do tej pory zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym (jedyną zarejestrowaną osobą była prof. Nowińska). We wniosku do sądu nie zamieszczono bowiem numerów PESEL członków nowej rady nadzorczej. W efekcie sąd wniosek zwrócił. Członkowie RN TVP podkreślają jednak, że to nie wpis do KRS, ale uchwała KRRiT decyduje o tym czy ktoś jest członkiem rady nadzorczej, czy też nie.