SO w Piotrkowie Trybunalskim utrzymał wyrok I instancji w sprawie bloga „Jawny Przedbórz” Drukuj
Środa, 25 Styczeń 2017 13:51

Prawomocnie zakończyło się postepowanie w sprawie bloga „Jawny Przedbórz”. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim utrzymał uniewinniający wyrok I instancji (sygn. akt IV KA 759/16 W).

Sprawa dotyczyła odpowiedzialności Pawła Zięby, prowadzącego stronę „Jawny Przedbórz”, za brak rejestracji bloga w rejestrze dzienników i czasopism

Prawomocnie zakończyło się postepowanie w sprawie bloga „Jawny Przedbórz”. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim utrzymał uniewinniający wyrok I instancji (sygn. akt IV KA 759/16 W).

Sprawa dotyczyła odpowiedzialności Pawła Zięby, prowadzącego stronę „Jawny Przedbórz”, za brak rejestracji bloga w rejestrze dzienników i czasopism

Postępowanie zostało wszczęte w lutym 2016 r. w związku z zawiadomieniem złożonym na policję przez lokalne stowarzyszenie, którego działalność była wielokrotnie opisywana na blogu. Sąd Rejonowy w Radomsku w dniu 27 uniewinnił Pawła Ziębę, uznając, że „Jawny Przedbórz” nie jest dziennikiem ani czasopismem i dlatego nie podlega obowiązkowi rejestracji (sygn. akt. VI W 250/16). Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 24 stycznia 2017 r. oddalił apelację Komendanta Komisariatu Policji w Przedborzu, utrzymując wyrok uniewinniający. P. Zięba zapowiedział wystąpienie o pisemne uzasadnienie wyroku, które opublikujemy na stronie.   

Fundacja Helsińska złożyła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu. W stanowisku HFPC zwróciła uwagę, że obowiązek rejestracji dzienników i czasopism stanowi ograniczenie swobody wypowiedzi, które nie powinno być interpretowane rozszerzająco. W szczególności twórcy różnych amatorskich form ekspresji w internecie nie powinni być zaskakiwani tym, że nieświadomie tworzą rodzaj prasy podlegający rejestracji. W ocenie Fundacji, o statusie danej publikacji – w tym strony internetowej – powinien rozstrzygać jej zobiektywizowany cel, a zatem w każdym przypadku należy brać pod uwagę całokształt okoliczności i cech publikacji, ocenianych całościowo pod kątem przesłanek wskazanych w Prawie prasowym.

Na rozprawie apelacyjnej obecny był Konrad Siemaszko, prawnik HFPC.

Więcej na temat sprawy bloga „Jawny Przedbórz" oraz rejestracji stron internetowych, zobacz:

Sprawa bloga „Jawny Przedbórz” – pisemne uzasadnienie wyroku SR

SR w Radomsku: blog „Jawny Przedbórz” nie jest czasopismem

Czy blog „Jawny Przedbórz" jest czasopismem? Rozprawa przed SR w Radomsku

Sprawa bloga „wikiduszniki.pl” – pisemne uzasadnienie wyroku

SO w Poznaniu: blog "Wikiduszniki.pl" nie podlega obowiązkowi rejestracji

W TOK FM o rejestracji blogów