Dziennikarka pisząca o SKOKach uniewinniona od zarzutu zniesławienia Drukuj
Czwartek, 30 Marzec 2017 13:53

Przed Sądem Rejonowym dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie nieprawomocnie zakończył się proces J. Solskiej, dziennikarki Tygodnika Polityka oskarżonej o zniesławienie przez Komisję Krajową Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej (sygn. akt IV K 142/15).

Dziennikarka została uniewinniona od zarzutu zniesławienia, do którego miało dojść poprzez stwierdzenie zawarte materiale prasowym jej autorstwa, opublikowanym w Tygodniku Polityka z 30 lipca 2014 r., że Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe z naruszeniem prawa finansowały kampanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości.

Postępowanie sądowe toczyło się z wyłączeniem jawności. Było ono obserwowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka na podstawie art. 361 § 3 Kodeksu postępowania karnego.