Zapowiedź wyroku: Kamil Dąbrowa vs. Polskie Radio Drukuj
Piątek, 31 Marzec 2017 09:58

Wyrok w sprawie Kamila Dąbrowy przeciwko Polskiemu Radiu S.A. w Warszawie (sygn. akt XXI Pa 812/16) zostanie ogłoszony 12 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00, w sali nr VIII Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXI Pa 812/16). W zaskarżonym wyroku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zasądził dziennikarzowi – Kamilowi Dąbrowie odszkodowanie za trzymiesięczny okres wypowiedzenia za niezgodne – w jego ocenie z prawem wypowiedzenie stosunku pracy.

Do zwolnienia dziennikarza doszło w wyniku zarządzenia przez niego – na początku 2016 r. akcji polegającej na nadawaniu hymnu Polski i Unii Europejskiej. Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na uchwalone wówczas przez Sejm zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji (tzw. małej nowelizacji ustawy medialnej) dotyczące zasad wyboru władz mediów publicznych. Na mocy nowych przepisów do chwili wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji zwolniono 100 dziennikarzy mediów publicznych.

30 marca 2017 r. odbyła się rozprawa apelacyjna, w której jako uczestnik postępowania wzięła udział Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Liczymy na to, że sąd oddalił apelację. Wtedy wyrok sądu pierwszej instancji stanie się prawomocny, stając się swego rodzaju precedensem, który może wskazać kierunek w jakim sądy powinny rozstrzygać sprawy innych dziennikarzy zwolnionych z mediów publicznych w ostatnim miesiącach.

Więcej informacji o sprawie udziela: Dominika Bychawska-Siniarska – tel. 504 080 152