Film o firmie Amway "Witajcie w życiu" po 12 latach na ekranie Drukuj
Poniedziałek, 12 Październik 2009 10:07
Film „Witajcie w życiu” w reżyserii Henryka Dederki , demaskujący sposób sprzedaży produktów przez firmę Amway zostanie pokazany na Warszawskim Festiwalu Filmowym dnia 13 października 2009 r. o godz. 13:10 w Multikinie Złote Tarasy.
W wyniku powództwa wytoczonego w 1997 r. przez spółkę Amway przeciwko reżyserowi Henrykowi Dederce i producentowi Jackowi Gwizdale, Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał rozpowszechniania filmu do czasu zakończenia się procesów wytoczonych jego twórcom. W grudniu 2003 r., po pięciu latach umorzony został proces o zniesławienie wytoczony przez Amway, ze względu na przedawnienie.
W 2004 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że "Witajcie w życiu!" nie kreuje negatywnego wizerunku firmy, a tylko krytycznie ocenia "dążenie do sukcesu za wszelką cenę". Dnia 27 października 2006 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok uznając, że film pokazuje korporację w negatywnym świetle. Sąd orzekł, że filmu "Witajcie w życiu" nigdzie nie można emitować. Przełomem w sprawie było orzeczenie Sądu Najwyższego, który w 2006 roku zwrócić sprawę do Sądu Apelacyjnego, sugerując, że należy powołać eksperta od reżyserii.  Sąd Apelacyjny zawiesił postępowanie w sprawie. Ponieważ żadna ze stron nie wystąpiła o wznowienie procesu, we wrześniu sprawa została automatycznie umorzona i zakaz stracił moc.
W trakcie trwania procesu, przez cały czas (12 lat) obowiązywał zakaz pokazywania filmu w postaci ustanowienia zabezpieczenia powództwa.