MSW odpowiada RPO na wystąpienie w sprawie gazet samorządowych Drukuj
Środa, 15 Czerwiec 2016 08:50
Minister Spraw Wewnętrznych udzielił Rzecznikowi Praw Obywtealskich odpowiedzi na jego wystapienie zawierające postulat wprowadzenia regulacji prawnych, które w sposób jednoznaczny określą zasady wydawania biuletynów informacyjnych przez władze samorządowe wszystkich szczebli. Minister w odpowiedzi wskazał na potrzebę szerszej dyskusji nad problemem podniesionym przez RPO.

W swoim wystąpieniu RPO wskazał, że proceder wydawania prasy przez samorządy lokalne, zwłaszcza na zasadach komercyjnych zagraża wolności słowa, a także prawu obywateli do dostępu do informacji publicznej. W ocenie Rzecznika jednostki samorządu terytorialnego nie powinny wydawać prasy, a jedynie biuletyny, które zawierają obiektywne informacje, użyteczne dla lokalnej społeczności, publikacje promujące samorząd, a także komunikaty urzędowe.

Z wystąpieniem RPO oraz towarzyszącą mu petycją Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotycząća tej problematy można zapoznać się: tutaj

W odpowiedzi wiceminister Sebastian Chwałek wskazał, że wykładnia przepisów Prawa prasowego wywołuje różnego rodzaju wątpliwości interpretacyjne, co do możliwości wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ocenie Ministerstwa, ze względu na złożoność tej problematyki warto zaangażować w dyskusję szerszy krąg podmiotów, np. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z odpoweidzią Ministra można zapoznac się: tutaj