Wybory członków KRRiT i RMN Drukuj
Środa, 27 Lipiec 2016 10:15
Prezydent Andrzej Duda powołał 26 lipca dwóch ostatnich członków Rady Mediów Narodowych: Juliusza Brauna i Grzegorza Podżornego. Kandydaci byli wskazani zgodnie z ustawą o Radzie Mediów Narodowych przez dwa największe kluby opozycyjne, czyli odpowiednio, przez PO i klub Kukiz'15.

Poprzednich trzech członków RMN powołał Sejm w dniu 22 lipca 2016 r. HFPC oraz sygnatariusze Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych wzywali w liście otwartym o przeprowadzenie wyborów członków Rady w sposób, który zapewni niezależny i pluralistyczny charakter organu. Niestety, obsada Rady Mediów Narodowych nastąpiła w sposób budzący poważne wątpliwości co do możliwości uchronienie mediów publicznych przed ich dalszym upolitycznieniem. Wszyscy wybrani członkowie  – Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk oraz Joanna Lichocka – byli nie tylko rekomendowani przez jedną partię polityczną, ale są także członkami partii politycznej i sprawują funkcję posłów. Wbrew apelom HFPC i Obywatelskiego Paktu, nie przeprowadzono również publicznego wysłuchania kandydatów.

Dnia 22 lipca 2016 r. w podobnym trybie Sejm wybrał również członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Elżbieta Więcławska-Sauk i Witold Kołodziejski zostali zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość. Wybór nastąpił  bez publicznego wysłuchania kandydatów oraz bez zadawania pytań kandydatom na posiedzeniu sejmowej komisji kultury. Tego samego dnia Senat powołał Teresę Bochwic, również zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość.

 

Z listem otwartym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz inicjatorów Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych  w sprawie wyboru członków Rady Mediów Narodowych można zapoznać się tutaj.

Na temat wyboru kandydatów do KRRiT i Rady Mediów Narodowych zobacz też:

Wybór kandydatów do KRRiT i Rady Mediów Narodowych