Rekomendacje Komitetu Praw Człowieka ONZ w zakresie wolności słowa dla Polski Drukuj
Wtorek, 08 Listopad 2016 14:43

Komitet Praw Człowieka ONZ 4 listopada br. opublikował VII okresową ocenę stopnia realizacji przez Polskę Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych. W raporcie zawierającym rekomendacje dotyczące poszczególnych problemów praw człowieka w Polsce Komitet wskazał także na trzy szczególne kwestie dotyczące swobody ekspresji (art. 19 Paktu).

Komitet wyraził zaniepokojenie już dokonanymi i proponowanymi zmianami legislacyjnymi dotyczących radiofonii i telewizji publicznej, które w ocenie Komitetu wydają się odzwierciedlać regres w dziedzinie ochrony gwarancji zapewniających niezależność radiofonii i telewizji publicznej w Polsce. Komitet ponownie wyraził zaniepokojenie faktem, że przestępstwo zniesławienia jest nadal karane pozbawieniem wolności na okres jednego roku, jak określono w art. 212(2) kodeksu karnego. Komitet wyraził również zaniepokojenie innymi przepisami nakładającymi odpowiedzialność karną za znieważanie symboli państwowych, wyższych urzędników i religii, oraz projektem ustawy przewidującym nałożenie kary do trzech lat pozbawienia wolności za nazywanie nazistowskich obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce podczas II wojny światowej obozami polskimi.

Mając powyższe na uwadze Komitet zarekomendował Polsce aby:

(a) zapewniła, by usługi radiofonii i telewizji publicznej funkcjonowały w sposób niezależny. W tym zakresie Polska powinna zagwarantować ich niezależność i swobodę redakcyjną;

(b) zweryfikowała prawo dotyczące zniesławienia i prawo dotyczące znieważania symboli państwowych, wyższych urzędników i religii. Polska powinna także rozważyć dekryminalizację zniesławienia poprzez wprowadzenie zmian kodeksu karnego mając na względzie, że kara pozbawienia wolności nigdy nie jest odpowiednią sankcją za zniesławienie; oraz

(c) zweryfikowała projekt ustawy z sierpnia 2016 r. tak, aby dostosować go do artykułu 19 Paktu. (Komitet odnosi się w tym zakresie do procedowanej własnie ustawy, która m.in. wprowadza nowy typ przestępstwa polegającego na przypisywaniu Polakom lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie).

Z rekomendacjami Komitetu można zapoznać się: tutaj
Na temat rekomednacji i ogólnie procesu sprawozdawczego szerzej na stronie głównej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: tutaj