Deklaracja o wolności wypowiedzi, „fałszywych wiadomościach”, dezinformacji i propagandzie Drukuj
Środa, 15 Marzec 2017 18:26

Specjalni Sprawozdawcy ds. wolności wypowiedzi ONZ, OBWE, Organizacji Państw Amerykańskich oraz Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka, kontynuując tradycję corocznego wydawania wspólnych deklaracji, 3 marca br. ogłosili w Wiedniu Deklarację o wolności wypowiedzi, „fałszywych wiadomościach”, dezinformacji i propagandzie. 

Dezinformacja i zjawisko „fałszywych wiadomości” stają się coraz bardziej istotnym zagadnieniem w dobie Internetu i mediów społecznościowych. Odpowiedzi na ten problem są zróżnicowane, poczynając od blokowania takich treści po nakładanie na media sankcji. W deklaracji podkreśla się, że takie rozwiązania mogą stwarzać pole do nadużyć i tłumienia krytyki.

Thomas Hughes, dyrektor wykonawczy Article 19, komentując deklarację podkreśla jak istotna i jednocześnie trudna, ze względu na standardy ochrony wolności wypowiedzi, jest walka z dezinformacją. Zgodził się, że nakładanie nowych zakazów i restrykcji nie jest odpowiednią metodą, gdyż jego zdaniem istniejące już przepisy prawa dotyczące zniesławienia czy ochrony prawa do prywatności zapewniają ochronę przed negatywnym wpływem „fałszywych newsów”. Dodatkowo zauważa potrzebę współpracy między dziennikarzami, koncernami medialnymi i społeczeństwem w celu budowania pluralizmu medialnego i wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Deklaracja zawiera wskazówki dla państw, mediów i firm związanych z technologią. Wśród nich znalazł się z jednej strony zakaz jakichkolwiek ograniczeń nakładanych na informacje uchodzące za nierzetelne, zaś z drugiej wskazówka, że państwa nie powinny w żaden sposób wspierać informacji nierzetelnych lub mogących uchodzić za propagandę oraz, że powinny dokładać wszelkich starań w kierunku wspierania medialnej różnorodności. Wreszcie, w akcie tym pojawia się także nakaz stosowania jasnych i obiektywnych polityk zarządzania treścią przez pośredników internetowych. Ponadto deklaracja stanowi o obowiązku podejmowania przez wszystkie związane z mediami podmioty inicjatyw mających na celu tworzenie świadomości zagrożeń wynikających z dezinformacji.

Wspólne deklaracje są wydawane corocznie od 1999 roku i stanowią wyznacznik międzynarodowych standardów w zakresie wolności wypowiedzi.

Ze deklaracją można zapoznać się: tutaj