J.W. - odsuwanie od anteny Drukuj
Wtorek, 01 Grudzień 2009 00:00
Dnia 30 listopada 2009 r. przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia odbyła się kolejna rozprawa w sprawie o mobbing J.W. przeciwko Polskiemu Radiu – Regionalnej Rozgłośni w Łodzi. Podczas rozprawy przesłuchano trzech świadków: byłego Prezesa  Radia – Regionalnej Rozgłośni w Łodzi, Radnego Miasta Łodzi oraz wiceprezesa Związku Zawodowego Radia Łódź.
Świadkowie pytani o warsztat dziennikarski J.W. podkreślali jego profesjonalizm, merytoryczne przygotowanie oraz wybitną wiedzę historyczną. Z zeznań wynikało, że J.W. do momentu objęcia stanowiska przez Prezesa Dariusza S. zajmował najwyższą pozycję w hierarchii dziennikarzy Radia Łódź - była samodzielnym komentatorem i nigdy nie zgłaszano zastrzeżeń do jego pracy. Zdaniem świadków powody zwolnienia były pozamerytoryczne i wynikały z osobistej niechęci Prezesa Radia Łódź spowodowanej odmiennymi poglądami politycznymi. Wskazano na przykłady lekceważącego, poniżającego i dyskredytującego traktowania dziennikarza przez Prezesa Dariusza S., m.in. szkalujące J.W. pisma, m.in. o treści, że „do końca roku pozbędzie się J.W. i nikt po nim nie będzie płakał”, podważanie jego kwalifikacji jako osoby niepotrzebnej i nic nie wnoszącej do pracy oraz izolowanie go od pozostałych pracowników. Kolejna rozprawa odbędzie się dnia 10 grudnia 2009 r.