J. Kobylański przeciwko dziennikarzom Drukuj
Wtorek, 23 Czerwiec 2009 10:05
Dnia 22 czerwca 2009 r. odbyła się kolejna rozprawa przed Sądem Rejonowym dla m. St. Warszawy – Mokotowa w sprawie Kobylański przeciwko kilkunastu dziennikarzom, dyplomatom i redaktor naczelnym. „Obserwatorium wolności mediów” przygląda się postępowaniu. Ze wzgledu na liczną publiczność rozprawa została przeniesiona do sali 238 w Sądzie Okręgowym w Warszawie na ul. Solidarności.
Przed sądem poraz kolejny zebrała się grupa manifestujących z transparentami.
Wyjaśnienia złożył Jerzy Baczyński, Agnieszka Kublik oraz dwóch dziennikarzy z Gazety Wyborczej, odmówili oni jednak odpowiedzi na pytania oskarżyciela, wskazując, że uzupełnią swoje wypowiedzi po przesłuchaniu J. Kobylańskiego.
Sąd wyznaczył kolejną rozprawę na 8 września 2009 r. na godz. 9:30, w sali 238 Sądu Okręgowego w Warszawie.