Obserwacja sprawy dziennikarza Jacka D. Drukuj
Czwartek, 16 Kwiecień 2009 17:31
Przeciwko dziennikarzowi (Kroniki Beskidzkiej) został wniesiony prywatny akt oskarżenia na podstawie art. 212 par. 2 k.k. w związku z publikacją dotyczącą burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej i jego udziału w postępowaniach dotyczących wyznaczania obowiązku podatkowego dla jego żony.
Tekst pt. „Inspektorom głos się jeży”, w której zostały opisane wyniki kontroli przeprowadzonej przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Urzędzie Miasta. Autor opisał wykryte w trakcie czynności kontrolnych uchybienia i przypadki łamania prawa, określając niektóre zachowania burmistrza „prywatą”.

Ze sprawą powiązana jest sprawa redaktora naczelnego Kroniki Beskidzkiej, przeciwko któremu burmistrz wniósł powództwo cywilne, w związku z odmową publikacji sprostowania w sprawie Jacka D. i jego publikacji dotyczącej kontroli inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej.